Sprzedaż Zielonych Produktów firmy Philips wzrosła o 33% w 2007 roku


Sprzedaż Zielonych Produktów firmy Philips wzrosła o 33% w 2007 roku: artykuł nr 5447

2008-02-20 02:23:10 Ekologia

Royal Philips Electronics podał informację o 33% wzroście sprzedaży Zielonych Produktów w 2007 r. Dokładne wyniki podano w opublikowanym w dniu 18 lutego 10. dorocznym Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju. Znaczący wzrost sprzedaży Zielonych Produktów odnotowano w 2007 r. we wszystkich trzech obszarach działalności spółki Philips – ochronie zdrowia, oświetleniu i produktach konsumenckich. W rezultacie, łączna sprzedaż Zielonych Produktów firmy wyniosła w 2007 r. 5,3 mld euro, w porównaniu do 4 mld euro w 2006 r.

We wrześniu 2007 r. Philips ogłosił rozpoczęcie programu EcoVision4, zakładającego w ciągu nadchodzących pięciu lat dwukrotne podniesienie sprzedaży Zielonych Produktów do poziomu 30% przychodów spółki ogółem. Udział Zielonych Produktów Philipsa na poziomie 20% w łącznej sprzedaży firmy w 2007 r., przy 15% udziale w 2006 r. świadczy o tym, że Philips znajduje się dziś na najlepszej drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.

Barbara Kux, członek Komitetu Zarządzającego Grupy oraz Przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju powiedziała: „Niezmiernie nas cieszy, że Zielone Produkty już dziś generują 20% łącznych przychodów spółki i że udało nam się w 2007 r. osiągnąć aż 33% wzrost sprzedaży produktów przyjaznych środowisku. Wyraźną poprawę w tym względzie dostrzegamy we wszystkich sektorach, szczególnie zaś w sektorze ochrony zdrowia i produktów konsumenckich. Fakt ten oznacza nowe możliwości dla naszych spółek zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Koncentracja firmy Philips na ekologicznych technologiach to gwarancja korzyści ekonomicznych tak dla samej spółki, jak dla całego społeczeństwa.”

W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja wzrostowa w segmencie energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych Philips, o czym świadczy zwiększenie sprzedaży Zielonych produktów oświetleniowych o 17%. Największy wzrost odnotowano na rynku oświetlenia konsumenckiego, a w następnej kolejności w segmencie systemów oświetleniowych dla handlu detalicznego i oświetlenia ulicznego oraz technologii LED (diod emitujących światło). Od wprowadzenia na rynek w 2005 r. systemu oświetlenia ulicznego Philips CosmoPolis, rozwiązanie pozwalające na 50% oszczędność zużycia energii zainstalowano w wielu miastach Europy i Azji.


Lampy i elementy sterujące CosmoPolis firmy Philips zużywają o ponad 10% mniej energii, niż wysokociśnieniowe lampy sodowe (SON) oraz 30% mniej niż lampy MASTER Colour.

O 35% wzrosła sprzedaż Zielonych Produktów ochrony zdrowia, do czego w szczególności przyczyniło się zwiększone zainteresowanie ofertą urządzeń do rezonansu magnetycznego (MRI) oraz systemów monitorowania stanu pacjentów. W porównaniu z poprzednimi modelami, skanery typu Philips MRI Achieva 3.0T X zapewniają 32% redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Kolejnym debiutem rynkowym o udowodnionych właściwościach proekologicznych jest system monitorujący Philips IntelliVue MMS X2, zużywający o 52% mniej energii.

Korzyści z podejmowanych w ubiegłym roku działań na rzecz ogólnej poprawy efektywności produktów odczuł również sektor konsumencki, odnotowując istotny, bo aż 91% wzrost sprzedaży Zielonych Produktów. Wśród przykładów można podać zestaw kina domowego Cineos Soundbar z systemem Ambisound, zużywający o 50% energii mniej niż konkurencyjne urządzenia, a także wybrane modele energooszczędnych telewizorów LCD, które gwarantują 36% oszczędność energii w stosunku do sprzętu konkurencyjnych marek.

W porównaniu do zbliżonych produktów dostępnych na rynku, przy opracowaniu Zielonych Produktów Philipsa zastosowano wyraźnie podwyższone normy ekologiczne w jednym lub kilku Zielonych Obszarach Philipsa obejmujących zużycie energii, opakowanie, substancje niebezpieczne, wagę, recykling i utylizację oraz niezawodność.

Rozpoczęta we wrześniu 2007 r. czwarta edycja programu Philips EcoVision, stawia przed firmą ambitne cele. Program zakłada dwukrotne zwiększenie sprzedaży Zielonych Produktów do 2012 r., równoznaczne z osiągnięciem 30% udziału w całkowitych przychodach spółki, inwestycję 1 mld euro na rozwój innowacyjnych zielonych technologii oraz podniesienie efektywności energetycznej biur i zakładów produkcyjnych spółki o 25% w nadchodzących 5 latach.

___________________________________
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) jest światowym liderem w ochronie zdrowia, stylu życia oraz technologii, dostarczając urządzenia, usługi oraz rozwiązania zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia około 123 800 pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2007 roku światowa sprzedaż Philips osiągnęła 27 mld Euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego, systemów monitorowania stanu zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, drobnego AGD oraz elektroniki użytkowej.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii