Festiwal Nauki w Krakowie 2008


Festiwal Nauki w Krakowie 2008: artykuł nr 5608

2008-04-08 13:04:59 Ciekawostki

Głównym celem Festiwalu Nauki w Krakowie w 2008 roku jest szeroko pojęta popularyzacja i upowszechnianie wybranych, najciekawszych osiągnięć naukowo-technicznych krakowskich uczelni oraz przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju nauki - informują organizatorzy.

FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE 2007Festiwal swoim działaniem obejmuje:

- panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin nauki;

- spotkania, prelekcje, wycieczki tematyczne z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki w charakterze przewodników;

-„Festyn Nauki” - którego celem jest prezentacja najciekawszych osiągnięć naukowych

w przystępnej i widowiskowej formie (pokazy laboratoryjne, warsztaty odbywające się w namiotach ustawionych na płycie Rynku Głównego w Krakowie od strony Ratusza). Ta forma popularyzacji nauki cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Krakowa, lecz także turystów z całego świata odwiedzających miasto;

- część kulturalna - obejmująca występy artystyczne, koncerty muzyczne zespołów studenckich i młodzieżowych orkiestr, wykonywane na estradzie przed Wieżą Ratuszową, konkursy tematyczne, a także spektakle teatralne oraz wystawy plastyczne.

Zdaniem organizatorów Festyn Nauki odbywający się w namiotach rozstawionych na Rynku Krakowskim stwarza znakomitą okazję do bezpośrednich spotkań i dyskusji mieszkańców Krakowa oraz turystów z całego świata z pracownikami naukowymi i studentami krakowskich uczelni.

"Prezentacja atrakcyjnie przeprowadzonych +na żywo+ doświadczeń przybliża, zwłaszcza młodym widzom, naukę i zachęca ich do jej zgłębiania. Jest to najlepsza forma promocji nauki - tłumaczą przedstawiciele organizatorów. - Coraz częściej zdarza się też, że szkoły spoza Krakowa, do których wysyłane są dodatkowe zawiadomienia o Festiwalu, właśnie pod tym kątem organizują swoje wycieczki do Krakowa".

Festiwal na przestrzeni lat stał się imprezą bardzo popularną i rozpoznawalną w środowisku krakowskim i w Małopolsce. Oblicza się, iż dziennie odwiedzany jest przez co najmniej kilka tysięcy uczestników.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Więcej o Festiwalu Nauki w Krakowie w naszym portalu:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek