Czworo polskich naukowców otrzymało dofinansowanie w ramach programu Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Czworo polskich naukowców otrzymało dofinansowanie w ramach programu Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: artykuł nr 48874

2010-07-22 12:43:06 Ciekawostki

Czworo polskich naukowców otrzymało dofinansowanie w ramach programu Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Każdy z laureatów otrzyma po 300 tys. złotych na utworzenie własnych zespołów naukowych. Tegoroczna edycja programu była poświęcona nano - i mikrotechnice w medycynie.

W rozstrzygniętej edycji programu subsydia otrzymali: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego; dr Artur Krężel pracownik Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzono również dr Joannę Niedziółkę-Jonsson z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dra Tomasza Puzyna prowadzącego badania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Każdy z laureatów w ciągu trzech kolejnych lat otrzyma w sumie 300 tys. zł (100 tys. rocznie) na realizację planów badawczych na pierwszym etapie tworzenia zespołu naukowego.

Jak informuje FNP, w tym roku do konkursu zgłoszono 19 wniosków. Każdy z nich ocenili niezależni eksperci z Polski i z zagranicy. 10 najlepiej ocenionych kandydatów zostało zaproszonych do drugiego etapu konkursu - rozmów z komisją kwalifikacyjną, podczas których prezentowali prowadzone przez siebie badania, swój zespół oraz plany rozwoju.

W programie "Focus" wspierani są młodzi naukowcy o liczącym się dorobku naukowym w wybranej - corocznie określanej przez FNP - sferze badań naukowych, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Osoby, które ubiegały się o przyznanie dofinansowania w ramach programu musiały m.in. posiadać stopień doktora od najwyżej 6 lat, prowadzić aktywną działalność naukową i osiągać znaczące wyniki w swojej dziedzinie. Kandydaci powinni pracować w krajowej instytucji naukowej, która prowadzi badania naukowe.

Na subsydium składają się: imienne stypendium naukowe laureata i współpracujących z nim doktorantów i młodych doktorów; środki na zakup aparatury, książek, podroży służbowych, kosztów konferencji naukowych; subsydium na pokrycie kosztów związanych ze zdobywaniem dodatkowych źródeł finansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_focus 

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek