Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce


Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce: artykuł nr 5851

2008-08-11 07:28:30 Ekologia

W dniach 6-26 lipca 2008 w Ośrodku Konferencyjnym Państwowej Akademii Nauk w Mogilanach koło Krakowa odbyła się jedenasta edycja kursu z serii Challenges of Sustainable Development in Poland, organizowanego przez Fundację Sendzimira we współpracy z University of Florida, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

W kursie wzięła udział grupa studentów, młodych naukowców i reprezentantów organizacji pozarządowych z całej Polski. Jak co roku kurs miał bardzo multidyscyplinarny charakter. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kierunków związanych z ochroną środowiska, ekonomią, architekturą, informatyką i innymi dziedzinami. Cel kursu, którym jest głównie edukacja tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem w polskim społeczeństwie, został osiągnięty poprzez realizację rzeczywistych projektów: „Zrównoważony rozwój lokalny” oraz „Zrównoważony biznes”.

Pierwszy z projektów dotyczył zrównoważonego zagospodarowania terenów pokopalnianych w mieście Czeladź, położonym w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W dniach 10-12 lipca 2008 kursanci odwiedzili Czeladź, gdzie przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta i wszystkimi grupami społecznymi, związanymi z zagospodarowaniem dawnej kopalni „Saturn”. Na podstawie opinii zebranych w drodze konsultacji społecznych oraz uzyskanych materiałów dotyczących analizowanego obszaru, sporządzono „Koncepcję zrównoważonego zagospodarowania terenu byłej kopalni Saturn w Czeladzi.” Raport został przekazany na ręce Burmistrza Czeladzi – Marka Mrozowskiego, w dniu uroczystego zakończenia projektu 18 lipca 2008, w Mogilanach.

Projekt realizowany w drugiej części kursu w dniach 21-25 lipca dotyczył zrównoważonej działalności w biznesie, w tym zwłaszcza Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Kursanci podzieleni na sześć grup roboczych współpracowali z następującymi firmami: PKN Orlen S.A., TESCO Polska, UBS Poland Service Centre, CEDI Nowary Centre of Krakow, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera oraz Ośrodkiem PAN w Mogilanach. Efektem realizacji projektu były raporty, które zostały przekazane reprezentantom partnerskich firm w czasie konferencji zorganizowanej w ramach kursu w Mogilanach w dniu 25 lipca 2008. Raporty będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: www.sendzimir.org.pl/course

Jedenasta edycja kursu zakończyła się 26 lipca 2008 tradycyjnym ‘Veteran Meeting’. W zjeździe weteranów wzięło udział ponad siedemdziesięciu byłych uczestników kursu, sympatyków i partnerów ‘Challenges of Sustainable Development in Poland’. Tegoroczni absolwenci dołączyli do grupy prawie 300 osób skupionych wokół działań Fundacji Sendzimira w Polsce.

Patronat nad tegorocznym kursem objęli: Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Aeris Futuro, Serwis kariera.com.pl, Magazyn studentów SEMESTR, Miesięcznik studencki MANKO, Serwis biolog.pl, studentserwis.eu, lasypolskie.pl, koniczynka.org.


Jadwiga Żurad
Fundacja Sendzimira


 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii