Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 642. rok akademicki


Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 642. rok akademicki: artykuł nr 1280

2005-10-02 16:06:48 Szkoła

Najstarsza uczelnia wyższa w Polsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zainaugurowała w sobotę 642. rok akademicki 2005-2006. W tym roku na uniwersytecie będzie się uczyć ponad 42,5 tys. studentów.

Uroczystość inauguracji w nowo wybudowanym Auditorium Maximum poprzedziła msza św. w Kolegiacie św. Anny, po której władze uczelni, jej profesorowie i studenci przeszli w tradycyjnym pochodzie ulicami miasta.

Podczas inauguracji przemówienia wygłosił ustępujący rektor, prof. Franciszek Ziejka, który podsumował swoją sześcioletnią kadencję oraz jego następca, prof. Karol Musioł, który mówił o najważniejszych zadaniach i wyzwaniach stojących przed UJ w najbliższych latach.

Jak podkreślił prof. Ziejka, powołaniem każdego uniwersytetu jest w pierwszej kolejności nauczanie. Według niego, UJ pod jego rządami wywiązywał się z tego obowiązku w sposób godny uznania. "W roku akademickim 1999/2000, będącym pierwszym rokiem mojej działalności jako rektora, studiowało na UJ łącznie 28,7 tys. studentów (...). Z dniem dzisiejszym studia podejmuje ponad 42,5 tys. Jest to wzrost o jedną trzecią" - zaznaczył.

Zdaniem prof. Ziejki, dużym sukcesem krakowskiej uczelni jest m. in. powołanie do życia kilku funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych, zasilanych ze źródeł zewnętrznych, a także powołanie wielu nowych zakładów, katedr i wydziałów oraz znaczące otwarcie uniwersytetu na współpracę zagraniczną i rosnąca liczba studentów obcokrajowców. Powodem do zadowolenia jest też dobra kondycja finansowa uczelni, która każdy rok zamyka ze znaczącym zyskiem, co pozwala podejmować ważne przedsięwzięcia konserwatorskie, remontowe i inwestycyjne.

Nowy rektor prof. Karol Musioł powiedział, że najważniejsze cele strategiczne krakowskiej uczelni to m.in. stworzenie trwałych podstaw do uznania UJ za jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie oraz przekształcenie go w uczelnię elitarną, kształcącą optymalną liczbę studentów i doktorantów na najwyższym poziomie.

"Priorytetowym zadaniem stawianym w nadchodzącej kadencji będzie poprawa jakości nauczania" - podkreślił prof. Musioł.

Zapowiedział dalszą informatyzację uczelni oraz realizację planów inwestycyjnych, z których najważniejsze to m.in. kontynuowanie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ oraz zdobycie środków i rozpoczęcie budowy zespołu klinik zabiegowych Collegium Medicum w Krakowie-Prokocimiu.

W nowym roku akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie się uczyć 42,5 tys. studentów, z czego naukę na pierwszym roku rozpocznie na studiach dziennych nieco ponad 6 tys. osób (w tym 794 w Collegium Medicum), a na studiach wieczorowych i zaocznych - prawie 3,5 tys. (w tym 192 w Collegium Medicum).

Dzięki uprzejmości: Nauka w Polsce - Rafał Grzyb

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół