Żyj, poznawaj, rozwijaj się


Żyj, poznawaj, rozwijaj się: artykuł nr 6792

2010-05-21 00:20:36 Ekologia

Aż 209 szkół, placówek oświatowych i wychowawczych bierze udział w pierwszej, ogólnopolskiej edycji programu P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się. Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble oraz Fundacji Nasza Ziemia. Składa się z podstawowego, złożonego z zajęć ekologicznych programu oraz konkursu grantowego.

Poprzez edukację ekologiczną program ma na celu pomoc dzieciom w potrzebie, w rozwijaniu ich talentów i wiedzy, co jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia realnych korzyści dla środowiska naturalnego.

Podstawowy program - zajęcia ekologiczne
W ramach podstawowego programu, wszystkie Kluby realizują do końca roku szkolnego 2009/2010, jeden
z czterech tematów (opisujących najbardziej aktualne zagadnienia ochrony środowiska):

  • Ptasie Ogrody - chrońmy bioróżnorodność. Celem cyklu jest zaprojektowanie i założenie w okolicach klubu siedliska, w którym będą mogły schronić się ptaki.
  • Woda - podstawa życia. Program obejmuje informacje z zakresu ochrony zasobów wodnych Ziemi.
  • Człowiek jako część ekosystemu. Celem tematu jest przedstawienie, w jaki sposób człowiek oddziałuje na środowisko.
  • Jestem "eko" - jestem trendy. Prezentuje możliwość łączenia zdrowego rozwoju człowieka z dbaniem o środowisko.

Konkurs grantowy
Dzięki niemu Klubowicze otrzymali możliwość zdobycia funduszy na dofinansowanie autorskich projektów z zakresu realizowanego przez dany Klub tematu. Przyznanych zostało aż 25 grantów o wartości 2 000 zł każdy. Projekty zostaną zrealizowane do końca maja.

P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się. jest częścią globalnego programu firmy Procter & Gamble o nazwie "P&G Live. Learn & Thrive." Jest ona poświęcona dzieciom: wspieraniu ich edukacji, a także umożliwianiu zdrowego życia i rozwoju. Od 2006 jest ona realizowana na warszawskim Targówku, od 2009 roku została rozszerzona na całą Polskę. Ideą ogólnopolskiego Programu jest połączenie działania na rzecz środowiska z działaniami na rzecz dzieci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, i ma on formę edukacji ekologicznej realizowanej w Klubach Naszej Ziemi na terenie całego kraju.

Więcej informacji na temat Programu oraz Konkursu Grantowego znaleźć można na stronie  www.pgrozwija.pl.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii