Ministrowie przekonani: kryzys finansowy nie powinien zniweczyć globalnych wysiłków na rzecz klimatu


Ministrowie przekonani: kryzys finansowy nie powinien zniweczyć globalnych wysiłków na rzecz klimatu: artykuł nr 5917

2008-10-14 22:01:14 Ekologia

Ponad 40 szefów resortów środowiska i przedstawicieli wysokiego szczebla z całego świata 13 i 14 października przyjechało do Warszawy na zaproszenie Prof. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska. Przyszły Prezydent COP 14 przygotowuje się do globalnych negocjacji, którym będzie przewodniczył podczas grudniowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Wszyscy ministrowie wyrazili silne przekonanie, że Poznań będzie milowym krokiem na drodze do nowego globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Zgodzili się także, że kryzys finansowy nie powinien zatrzymać prac na rzecz ochrony klimatu.

Spotkanie ministrów miało charakter nieformalnych konsultacji. Miedzy innymi właśnie w jego wyniku powstanie strategia negocjacji Ministra Nowickiego na COP 14. Dlatego przedmiotami dyskusji były dwa główne obszary: bilans postępu prac na podstawie mapy drogowej z Bali oraz osiąganie długofalowej wspólnej wizji działania w sprawie zmian klimatu. Ustalono także,
że podczas poznańskiego szczytu zorganizowany zostanie Round Table ministrów i szefów delegacji z całego świata podczas segmentu wysokiego szczebla. Dyskutowana będzie kwestia realizacji długoterminowej wizji ochrony klimatu, tak by zapobiegać dalszym negatywnym skutkom zmian klimatu.

Przedstawiciele międzynarodowej społeczności obecni w Warszawie zgodzili się, że osiągnięto postęp, ale trzeba działać i osiągnąć więcej w szybszym czasie. Jak sprawić, żeby w Poznaniu dokonał się postęp? Co zrobić, żeby zmobilizować społeczność międzynarodową do działania, żeby Poznań stał się milowym krokiem w stronę kolejnego porozumienia? Odpowiedzią może być silna polityczna wola i determinacja, którą okażą kraje w Poznaniu, żeby działać dalej
ii osiągnąć możliwy do ratyfikacji efekt.

Uczestnicy spotkania odnieśli się także do wieści o kryzysie gospodarczym na światowych rynkach. Minister Nowicki zwrócił uwagę, że kryzys finansowy nie powinien być wymówką dla niepodejmowania szybkich działań. o:p>

Łącząc wysiłki na rzecz przezwyciężenia, tak kryzysu finansowego jak i zmian klimatu, można osiągnąć korzyści dla całego świata – powiedział Minister Maciej Nowicki.

Ivo de Boer, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC dodał: To spotkanie było bardzo ważne i pomocne w osiąganiu konsensusu w kluczowych kwestiach, które  będą dyskutowane w Poznaniu.

Także uczestnicy wysoko ocenili organizację i przebieg spotkania: Przygotowanie logistyczne konsultacji było bardzo dobre -  powiedziała Paula Granada z  Argentyny.

Dwudniowe spotkanie było preludium wydarzeń, które będą miały miejsce pod koniec roku w Polsce. Wyniki rozmów będą stanowić cenną podstawę do przygotowań Ministra Nowickiego do sprawowania funkcji Prezydenta COP 14. Minister na ten czas stanie się neutralnym moderatorem globalnej dyskusji, a jego rolą będzie pomoc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy krajami – stronami Konwencji klimatycznej (tzw. stronami).

Wśród uczestników nieformalnych konsultacji byli przedstawiciele: Algierii, Antigui i Barbudy, Argentyny, Australii, Wysp Bahama, Barbadosu, Brazylii, Kanady, Chin, Kostaryki, Czech, Niemiec, Komisji Europejskiej, Francji, Danii, Ghany, Grenady, Węgier, Indii, Indonezji, Włoch, Japonii, Korei, Maledywów, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Filipin, RPA, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tanzanii, Tuvalu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA oraz Sekretariatu UNFCCC.

Przygotowania Ministra Nowickiego do objęcia prezydencji Konferencji klimatycznej trwają już od wielu miesięcy. Dotychczas odbył on wiele spotkań z najważniejszymi uczestnikami procesu kształtowania polityki klimatycznej na świecie.

****

COP 14 (Conference of the Parties – COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbędzie się 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl). Zespół COP 14 odpowiedzialny jest za działania organizacyjne, promocyjne i współpracę z mediami. Zespół ds. merytorycznych COP 14 wspiera Prezydenta COP w zakresie przygotowań merytorycznych.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii