Policz, ile dwutlenku węgla produkujesz?


Policz, ile dwutlenku węgla produkujesz?: artykuł nr 6057

2009-01-02 16:00:25 Ekologia

Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem czy samolotem – we wszystkich tych przypadkach korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. W ciągu roku ludzie emitują do atmosfery aż 35 miliardów ton tego gazu – mówi Marcin Popkiewicz, koordynator zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, która jest Partnerem dla Klimatu Ministerstwa Środowiska. Dzięki kalkulatorowi emisji CO2, dostępnemu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji COP 14 www.cop14.gov.pl, każdy z nas może w prosty i szybki sposób obliczyć swój wpływ na środowisko naturalne i sprawdzić, gdzie może go zminimalizować.

Multimedialny kalkulator emisji CO2 jest aplikacją internetową pozwalającą na wyliczenie ilości dwutlenku węgla trafiającego do atmosfery w związku z prowadzonym przez daną osobę sposobem życia. Łączy on w sobie zaawansowane algorytmy z dopracowaną i bardzo atrakcyjną wizualnie grafiką. Zadawane użytkownikowi przez system pytania, choć proste, pozwalają na precyzyjne wyliczenie emisji CO2.

Kalkulator wylicza całą emisję przypadającą na jedną osobę rocznie. Bierze on pod uwagę wszystkie czynniki, począwszy od ogrzewania mieszkania, zużycia prądu, kąpieli i klimatyzacji, przez korzystanie ze środków transportu prywatnego i zbiorowego, aż po konsumpcję żywności i towarów przemysłowych. Dodatkowo, doliczana jest do tego emisja "ogólnospołeczna"  przypadająca na każdego człowieka, a związana z działaniem administracji, wojska, policji, szkół, szpitali itp. Dla krajów prowadzących rabunkową wycinkę lasów dodawana jest także emisja pochodząca z wylesiania.

Kalkulator powstał, żeby pomóc w budowaniu świadomości każdego z nas odnośnie zmian klimatu. Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska wynika bowiem, że choć Polacy zdają sobie sprawę z katastrofalnego wpływu działalności człowieka na naturę, tylko 1/3 z nas podejmuje środki zapobiegawcze globalnemu ociepleniu. Z tego względu kalkulator emisji CO2 w prosty i szybki sposób nie tylko pokazuje, ile tego szkodliwego gazu produkuje jednostka, ale także prezentuje palętę możliwości, jak żyć bardziej ekologicznie – mówi Małgorzata Snarska, Szef Zespołu COP 14 w Ministerstwie Środowiska. Autor kalkulatora – Marcin Popkiewicz, koordynator zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia – dodaje ponadto:  Jeśli człowiek dojdzie do wniosku, że jego sposób życia jest zbyt energożerny, będzie mógł sprawdzić, jaki byłby jego wpływ na planetę, gdybyśmy zmienili źródła energii, poprawili efektywność przemysłu i transportu.

Kalkulator przygotowany jest w bardzo przystępny dla odbiorcy sposób. Skorzystanie z niego można potraktować jako rozrywkę, a przy okazji każdy z nas może się czegoś dowiedzieć o zmianach klimatu  i jednocześnie sprawdzić w których obszarach naszego życia możemy zminimalizować emisje CO2 - dodaje Agnieszka Kozłowska - Korbicz, Koordynatorka promocji COP 14.

Obsługa kalkulatora przez użytkownika jest łatwa i szybka. Każdy zainteresowany wyliczeniem swojej emisji CO2 podaje szereg prostych informacji dotyczących sposobu życia, a komputer na bieżąco wprowadza je do zaawansowanych algorytmów wyliczających zużycie węgla, ropy i gazu, a następnie przelicza to na emisję dwutlenku węgla. Rezultaty wyświetlane są w formie graficznej. Warto przy tym zaznaczyć, że system uwzględnia nie tylko bezpośrednie spalanie paliwa przez wypełniającego, np. w samochodzie, ale też całą otoczkę z tym związaną - od emisji dotyczacych wydobycia, przerobu i przetransportowania ropy na stację benzynową, po emisję CO2 związaną z wyprodukowaniem, serwisowaniem i utylizacją auta. Podobnie jest w przypadku żywności - algorytmy uwzględniają cały cykl jej przetwarzania, w tym m.in. działanie maszyn rolniczych, produkcję nawozów, przetwarzanie żywności, działanie galerii handlowych, lodówek – podkreśla Marcin Popkiewicz.
Precyzyjne wyliczenie emisji CO2 przez użytkownika umożliwia wbudowana w kalkulator baza danych o wszystkich krajach, a nawet regionach dużych państw uwzględniająca m.in. takie informacje, jak: źródła energii, kształtowanie się temperatury w kolejnych miesiącach, siła nabywcza społeczeństwa. Algorytmy oparte są ponadto o szereg opracowań naukowych, dane polskich spółdzielni mieszkaniowych, analiz energetycznych domów itp. - z uwzględnieniem lokalnej specyfiki - szczególnie źródeł energii i temperatur.  

Stworzenie kalkulatora emisji CO2 wymagało kilku miesięcy pracy i dotracia do często trudno dostępnych informacji. Jak podkrśla Marcin Popkiewicz: Wysiłki się opłaciły. Udało się nam stworzyć atrakcyjny wizualnie, a przy okazji prosty w obsłudze system, dzięki któremu kazdy z nas może się przekonać, jaki ma wpływ na środowisko naturalne, a tym samym podjąć kroki zmierzajace do jego ochrony.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii