Uczą dzieci etyki ekologicznej - akcja Drzewko za butelkę


Uczą dzieci etyki ekologicznej - akcja Drzewko za butelkę: artykuł nr 6165

2009-03-09 16:58:38 Ekologia

Przyrody nie chronimy po coś czy dla czegoś, jej ochrona jest naszą moralną powinnością- tak brzmi etyka ekologiczna, której idee chcą zaszczepiać najmłodszym firmy chemiczne realizujące Program Odpowiedzialność i Troska w ramach kolejnej – siódmej już edycji Drzewko za butelkę.

Dla przypomnienia, Akcja ta polega na zbieraniu przez uczniów i przedszkolaków pustych butelek PET, za które dzieci otrzymują sadzonki drzew i krzewów. W tym roku toczy się ona w 10 miejscowościach: Miszewie k. Gdańska, Włocławku, Puławach, Brzegu Dolnym, Kędzierzynie Koźlu, Tarnowie, Warszawie, Bydgoszczy, Nowej Sarzynie i pierwszy raz w historii Akcji w Koninie gdzie lokalnym organizatorem jest Starostwo Powiatowe.  

Szerząc celowość powiedzenia "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał" wiele palcówek oświatowych, odwiedzą przedstawiciele firm uczestniczących w Akcji i przedstawią 45 min. prezentację edukacyjną na temat idei Akcji w kontekście: cyklu życia produktu jakim jest butelka PET, potrzeby promowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym oraz inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez firmy chemiczne w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko. Statystyki podają, że Polacy opróżniają rocznie 110 tys. ton butelek (ok. 2,7 mln sztuk), z czego roczny odzysk stanowi 140 ton (0,1%), dlatego w tym roku dzieci otrzymają nagrody, do produkcji których wykorzystano odzyskane i podane powtórnemu przerobowi butelki PET - m.in. ubrania z polaru i czapeczki.  

W tym roku siódmej edycji „Drzewko za butelkę” towarzyszą trzy konkursy: na najciekawszy plakat związany z Akcją, na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” i „Szkolnego leksykonu ekologicznego”. Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.drzewkozabutelke.pl w zakładce „Konkursy”.

W ramach sześciu dotychczasowych edycji Akcji „Drzewko za butelkę” , dzieci z całej Polski zebrały ponad 5 milionów butelek i posadziły 7,5 tysiąca drzewek w swoim otoczeniu.

Więcej informacji na www.drzewkozabutelke.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii