Atlas bakterii zamieszkujących ciało człowieka


Atlas bakterii zamieszkujących ciało człowieka: artykuł nr 6480

2009-11-10 10:59:20 Medycyna

Ludzkie ciało zamieszkuje tyle bakterii, że ich liczba 10-krotnie przewyższa liczbę komórek naszego organizmu. Aby stworzyć mapę zasiedlenia ciała, zespół Elizabeth Costello z University of Colorado w Boulder pobierał wymazy z 18 miejsc ciał ośmiu osób w ciągu czterech miesięcy. Naukowcy chcieli ustalić czynniki, kształtujące bakteryjne populacje na naszym ciele.

W celach porównawczych dezynfekowano także u ochotników czoło i lewe przedramię, aby przenieść tam bakteryjne kolonie z innych części ciała. Okazało się, że bakterie przeniesione z języka na przedramię miały się świetnie, ale na czole sytuacja stopniowo wróciła do stanu sprzed dezynfekcji. Wydaje się, że tłusta skóra czoła o wiele lepiej kontroluje zamieszkujące ja populacje bakterii niż suche przedramię.

Na tłustej skórze populacja bakterii jest mniej zróżnicowana i bardziej wroga "obcym" w porównaniu z suchymi obszarami. Natomiast przedramię, dłoń, palec wskazujący czy tylna część kolana lub podeszwa stopy mają znacznie bardziej różnorodnych mieszkańców niż jelito, które tradycyjnie uważa się za siedlisko wielogatunkowej różnorodności.

Przy okazji okazało się, że u różnych ludzi te same miejsca zamieszkują podobne bakterie - to znaczy usta jednej osoby mają pod względem zamieszkujących je bakterii więcej wspólnego z ustami innej osoby niż z własną pachą. Z kolei pępek ma podobnych mieszkańców, co tylna część kolana, zaś pacha przypomina podeszwę stopy (mieszkają tam głównie gronkowce). PMW

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny