Akademicki Inkubator Innowacyjności dofinansuje najciekawsze pomysły łączące w sobie informatykę i medycynę


Akademicki Inkubator Innowacyjności dofinansuje najciekawsze pomysły łączące w sobie informatykę i medycynę: artykuł nr 6534

2009-12-08 23:07:25 Biotechnologia

W styczniu 2010r. każdy, kto posiada innowacyjny pomysł na biznes z zakresu IT i medycyny, będzie mógł zrealizować go we Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym (WMPNT), w ramach projektu Akademickiego Inkubatora Innowacyjności (w skrócie AII). To okazja zdobycia nie tylko dofinansowania sięgającego nawet 200 000 Euro, lecz również know-how ? elementów niezbędnych do osiągnięcia własnego sukcesu w biznesie.

Podstawową strategią działania AII jest przeszukiwanie rynku w celu wyłuskania dobrze rokujących projektów, łączących branżę IT oraz medycynę. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prowadzony przez AII proces preinkubacji obejmuje: pomoc w zdefiniowaniu pomysłów, stymulowanie projektodawców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how oraz patentach z obszaru IT w medycynie, a ostatecznie ? założenie i dokapitalizowanie spółek. Cel jest jeden ? zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o nowatorskie rozwiązania z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych w medycynie.

Głównymi adresatami działań AII są pracownicy firm wdrażających innowacje, działów badawczo-rozwojowych, studenci a także doktoranci uczelni oraz pracownicy naukowych jednostek badawczych.  
- Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy posiadają pomysły, ale nie mają własnych środków czy wystarczających kompetencji do ich realizacji. Co istotne, jako Inkubator zwracamy uwagę na potencjalne możliwości przekucia pomysłu w sukces biznesowy, nie zaś na kompletność przedstawionego biznesplanu ? mówi Wojciech Homola, Prezes WMPNT, kierownik projektu AII.                
- Jeśli w fazie preinkubacji dopracujemy model biznesowy i wspólnie z pomysłodawcą uznamy, że projekt jest gotowy do realizacji, sporządzimy wycenę technologii, know-how w następnym etapie zawiążemy spółkę, do której wniesiemy aktywa sięgające nawet 200 000 euro.

Działanie AII zamknie się w czterech kolejnych turach ? pierwsza zostanie uruchomiona z dniem 1 stycznia 2010 roku, a ostatnia zakończy się w grudniu roku 2012. Każda z nich będzie miała charakter naboru i identyczny przebieg, którego finalnym efektem będzie dokapitalizowanie przez Inkubator świeżo powstałej spółki kwotą do 200 000 euro. Głównymi adresatami działań AII są pracownicy firm wdrażających innowacje, działów badawczo?rozwojowych, a także doktoranci uczelni oraz pracownicy naukowych jednostek badawczych. 

Pierwszy etap naboru to czas zgłaszania się pomysłodawców, posiadających innowacyjne koncepcje uruchomienia własnego biznesu wykorzystującego technologie IT w medycynie. Co najważniejsze pomysłodawcy nie muszą mieć przygotowanego dokładnego biznesplanu ? wystarczy umiejętność zaprezentowania pomysłu w sposób, który przekona AII o sensowności jego zrealizowania.
Wybrane pomysły przejdą do drugiego etapu naboru ? preinkubacji podmiotów, czyli wspólnej pracy nad całościowym opracowaniem analiz ekonomicznych, technologicznych oraz kompletnych biznesplanów wybranych projektów. W czasie trwania tego etapu specjaliści AII udzielą pomysłodawcom doradztwa zarówno ekonomicznego, jak i technologicznego czy tez prawnego koniecznego do stworzenia modelu biznesowego ? wstępu do zrealizowania ich pomysłów. Proces preinkubacji oznaczać będzie również możliwość wprowadzenia zmian i ulepszeń w technologiach i projektach, a jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych przez AII szkoleniach, warsztatach i seminariach, które dostarczą im wiedzę potrzebną do rozpoczęcia własnej działalności. Uznanie, że dany uczestnik jest już gotowy do osiągnięcia biznesowego sukcesu, oznaczać będzie zakończenie etapu preinkubacji ? jego zwieńczeniem będzie wycena technologii oraz know-how.

Etap ostatni to dla każdego z uczestników pierwszy krok na drodze do wprowadzenia własnych pomysłów w życie, a tym samym ? osiągnięcia sukcesu w biznesie. W tej części projektu dla najlepiej ocenionych pomysłów założona zostanie spółka, która od tego momentu zacznie działać w pełni samodzielnie, dysponując własnym kapitałem. WMPNT będzie mieć w niej udziały do 49% - nie przekraczające jednak wartości 200 tysięcy euro. Od tej pory udziałowcy nowego przedsiębiorstwa, świadczącego innowacyjne usługi w sektorze IT + MED., będą wspólnie rozwijać spółkę, starając się zrealizować założenia ekonomiczne i technologiczne opisane w biznesplanie.

AII po osiągnięciu przez nowo powstałą firmę ?dojrzałości biznesowej? wycofa swoje udziały, odsprzedając je udziałowcom ? pomysłodawcom, inwestorowi strategicznemu lub na giełdzie.

- W imieniu Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo?Technologicznego zachęcam do odwagi w realizacji swoich pomysłów. Ufam, że pomożemy efektywnie wykorzystać Państwa wiedzę i wspólnie stworzymy zaprogramowany na sukces innowacyjny biznes ? zachęca Wojciech Homola.

Więcej informacji o projekcie: www.parkmedyczny.pl


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii