Inkubator innowacyjności Science2Business


Inkubator innowacyjności Science2Business: artykuł nr 6661

2010-03-09 19:25:51 Biotechnologia

8 marca br., podczas otwarcia XVII edycji Giełdy Wynalazków w Warszawie, inkubator innowacyjności Science2Business przedstawił polskim pomysłodawcom ofertę dofinansowania w kwocie do 200 tys. euro. Science2Business jest pierwszym w historii Giełdy inkubatorem, który zaproponował innowatorom szerokie wsparcie merytoryczne i finansowe.

Do 200 tys. euro dofinansowania mogą otrzymać firmy powstałe na bazie innowacyjnych pomysłów w ramach inkubatora innowacyjności Science2Business. Oferta inkubatora przedstawiona podczas inauguracji ekspozycji wynalazczości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obejmuje ocenę komercjalizacji pomysłów i ich potencjału rynkowego, a także ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Autorzy innowacji mogą też korzystać z sieci ekspertów branżowych oraz infrastruktury umożliwiającej testy i tworzenie prototypów. Do kluczowych dziedzin wspieranych przez Science2Business należą biotechnologia, telemedycyna, energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne.

? Science2Business wypełnia tzw. lukę kapitałową, czyli stanowi pierwsze i najistotniejsze ogniwo w łańcuchu finansowania "od pomysłu do przemysłu". Chcemy udowodnić, że nowatorskie rozwiązania i zyski z ich komercjalizacji mogą pozostawać w Polsce ? powiedział Krzysztof Czaplicki, dyrektor ds. biotechnologii Science2Business.

Science2Business, jeden z największych w Polsce inkubatorów innowacyjności,  funkcjonuje dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Inkubator współpracuje bezpośrednio z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego; Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Politechniką Warszawską  (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki) oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do inkubatora mogą zgłaszać się pomysłodawcy z całego kraju. Jego główną rolą jest pobudzanie szerokiej grupy naukowców, inżynierów i pomysłodawców, a także przedstawicieli biznesu do rozwoju innowacyjnych technologii oraz budowania na ich bazie dochodowych firm.

Giełda Wynalazków - coroczna wystawa prezentująca wynalazki autorstwa polskich innowatorów z najróżniejszych dziedzin: od rolnictwa i przemysłu wydobywczego, poprzez medycynę, po zaawansowane rozwiązania z zakresu elektroniki i nowych technologii. Prezentowane podczas imprezy wynalazki zostały wyróżnione na międzynarodowych targach, wystawach i konkursach wynalazczości takich jak Brussels Innova, Brussels Eureka, Concours Lepine Francuskiej Izby Wynalazców i Producentów, Międzynarodowy Salon Wynalazczości i wiele innych. Organizatorami Giełdy są: Muzeum Techniki NOT, firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Więcej informacji na temat inkubatora: www.science2business.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii