Zakończył się VI Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej


Zakończył się VI Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej: artykuł nr 6707

2010-03-30 00:43:01 Ciekawostki

8 tysięcy uczestników, 55 spotkań naukowych, kulturalnych, artystycznych, blisko 100 wykładowców i gości specjalnych, to rezultaty zakończonej w niedzielę VI edycji Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej. Druga część wydarzenia odbędzie się w kwietniu w Cieszynie.

Dużą popularnością wśród uczestników cieszyły się w tym roku tematy "kosmiczne". Odwiedzający Festiwal uczyli się, w jaki sposób określić swoje położenie przy pomocy gwiazd, jak powstają czarne dziury, jak profesjonalnie fotografować niebo, jak rozpoznać fragmenty metorytów. Dr Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dokonał przeglądu najbardziej fascynujących zagadnień astronomicznych - od Wielkiego Wybuchu do życia na Marsie.

Prof. Marek Grad z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik eksperymentalnych głębokich sondowań sejsmicznych w Polsce, Finlandii, Antarktyce Zachodniej i na Spitsbergenie, tłumaczył procesy prowadzące do powstania trzęsień ziemi. Omawiał katastrofalne trzęsienia ziemi, a także trzęsienia generujące fale tsunami. Uczestnicy obejrzeli zdjęcia zarejestrowane w trakcie katastrofalnych tsunami: w Lizbonie z 1755 r., na Sumatrze z 2004 r. i Samoa w 2009 r.

Miłośnicy motoryzacji mogli poznać wszystkie konsekwencje używania samochodów na prąd. Jak tłumaczyli specjaliści z firmy Vattenfall Andrzej Szyp i Michał Tasior, gdyby wszyscy jeździli tego typu samochodami, w mieście oddychałoby się znacznie lepiej. Lepiej mieliby się astmatycy i alergicy. Spadłaby również zachorowalność na nowotwory - spaliny silnikowe zawierają wiele substancji kancerogennych, min. benzen, pyły i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

"Eksploatacja samochodu elektrycznego jest co najmniej 10 razy tańsza niż samochodu spalinowego. Koszt energii w przeliczeniu na 100 kilometrów wynosi 3 złote, podczas gdy spalinowego między 30 a 40 zł. Nawet ci, którzy wątpią w globalne ocieplenie, muszą przyznać, że samochód elektryczny ma istotną zaletę - nie wydziela spalin" - przekonywali.

Na pytanie: "Czy w społeczeństwie polskim możliwy jest dialog obywatelski?" odpowiadali uczestnicy debaty panelowej "Perspektywy dialogu obywatelskiego". Jej uczestnikami byli m.in.: prof. Jacek Wódz z Katedry Socjologii WSB, prof. Andrzej Zybertowicz - doracda Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa, dr Paweł Kuczyński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Kazimierz Friske - członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk.

Jak wyjaśnia Magdalena Kot z WSB, Festiwal Nauki - cykliczne przedsięwzięcie popularno - naukowe organizowane od 2005 roku - to jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę na Śląsku. To wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje, laboratoria, debaty panelowe, pozwalające lepiej poznać i zrozumieć nawet najtrudniejsze procesy zachodzące w otaczającym nas świecie. "Chyba najistotniejsze jest to, że organizatorzy nie dokonują selekcji odbiorców prezentowanych treści. W spotkaniach festiwalowych może uczestniczyć każdy, bez względu n wiek, płeć, wykształcenia czy zainteresowania. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne" - zapewnia Magdalena Kot.

Jak wyjaśnia przedstawicielka WSB, Festiwal z roku na rok rozszerza swój zasięg - rośnie liczba i zakres prezentowanych tematów, zwiększa się liczba uznanych w kraju autorytetów, uczestniczących w tym przedsięwzięciu i liczba partnerów aktywnie zaangażowanych w popularyzację wiedzy. W tym roku wśród instytucji takich znalazły się: Miejska Biblioteka Publiczna, Pałac Kultury Zagłębia, Muzeum Miejskie "Sztygarka", Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Zespół Szkół Plastycznych, Centrum Sportu i Rekreacji a także Szkolne Obserwatorium Astronomicznym w Zespole Szkół nr 1.

Nad VI Festiwalem Nauki Honorowy patronat objejmowali m.in.: prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek