Tomasz Podgajniak nowym ministrem środowiska


Tomasz Podgajniak nowym ministrem środowiska: artykuł nr 720

2005-05-24 13:58:43 Ochrona środowiska

Dotychczasowy wiceminister środowiska Tomasz Podgajniak jest nowym szefem tego resortu. Prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał go we wtorek na tę funkcję na wniosek premiera Marka Belki. Od kwietnia, po odwołaniu Jerzego Swatonia ze stanowiska ministra środowiska, Podgajniak miał pomagać premierowi w kierowaniu ministerstwem. Podgajniak urodził się w 1957 r Radomiu. W 1981 r. skończył wydział chemii na Uniwersytecie Warszawskim.

Po studiach pracował w nowo powstałej Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (PIOŚ) jako inspektor, a od 1985 roku jako naczelnik Wydziału Studiów i Analiz w Zespole Kontroli PIOŚ w Warszawie.

Od 1986 r do 1989 r. pracował w prywatnym Biurze Studiów i Doradztwa Ekologicznego "Ekoprojekt" w Gdańsku. Od 1988 r. współtworzył Narodową Fundację Ochrony Środowiska, był w niej członkiem zarządu i wiceprezesem.

Do Ministerstwa Środowiska przyszedł 25 listopada 2003 r. Od stycznia 2005 został sekretarzem stanu w resorcie.

Jest specjalistą w dziedzinie systemów zarządzania środowiskowego, ocen oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, analiz ryzyka ekologicznego oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji o jakości środowiska w Polsce oraz praktycznym metodom realizacji zasady zrównoważonego i trwałego rozwoju, a także stosowania nowoczesnych instrumentów ochrony środowiska.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Córka studiuje architekturę, syn jest gimnazjalistą. Podgajniak jako swoje zainteresowania wymienia muzykę, literaturę i historię.

Przed studiami działał w ZHP, a na studiach w SZSP. Od 1978 do 1989 r. był członkiem PZPR.

Za zgodą: PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

24 maja 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska