WYPRAWY DO ARKTYKI I ANTARKTYKI


WYPRAWY DO ARKTYKI I ANTARKTYKI: artykuł nr 677

2005-05-16 16:29:16 Ciekawostki

Dwie duże polskie ekspedycje polarne o szerokim programie badawczym wyruszą w czerwcu do Arktyki, a w grudniu do Zachodniej Antarktyki. Będą one wstępem do udziału Polski w IV Międzynarodowym Roku Polarnym. Jak informuje przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk prof. Aleksander Guterch, w czerwcu popłynie na statku "Horyzont II" wyprawa antarktyczna, która prowadzić będzie badania geofizyczne, oceanologiczne, geologiczne, paleontologiczne w archipelagu Svalbard - tradycyjnie na jego głównej wyspie Spitsbergenie.

Ekspedycja odwiedzi też nigdy dotąd nie badany, trudno dostępny wschodni rejon archipelagu - wyspy Barentsa, Edge′a i południowe brzegi Ziemi Północno-Wschodniej. Planowane są badania geologiczne i paleontologiczne, których celem będzie m.in. wyjaśnienie, co spowodowało "wielkie wymieranie" na pograniczu okresu permskiego i triasowego ok. 250 mln lat temu. Chodzi też o dokładne poznanie granicy między permem a triasem. Jest tylko kilka miejsc na kuli ziemskiej - w Kaszmirze, na Grenlandii i właśnie na wyspach Svalbardu, gdzie zachowało się wyraźne przejście między tymi okresami. Druga wyprawa, także na statku "Horyzont II", prowadzić będzie od grudnia 2005 r. do lutego 2006 r. podobne badania w zachodniej Antarktyce, w rejonie Półwyspu Antarktycznego i Szetlandów Południowych, gdzie na wyspie Króla Jerzego znajduje się polska stacja polarna.

Dokonane zostaną kompleksowe badania osadowych sekwencji glacjalno-morskich wieku trzeciorzędowego - od 65 do 2 mln lat - pod kątem rekonstrukcji przekształceń środowiska oraz ewolucji klimatu i jej wpływu na rozwój zlodowaceń Antarktyki.

Niedawno polscy uczeni odkryli na wyspie Króla Jerzego kopalne moreny - ślady najstarszego zlodowacenia Antarktyki sprzed 45-40 mln lat. Dotychczas uważano za najstarsze - też odkryte przez Polaków - zlodowacenie sprzed 34 mln lat.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek