Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce


Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce: artykuł nr 6796

2010-05-23 23:53:16 Zoologia

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza przyrodników, dziennikarzy, działaczy pozarządowych organizacji ekologicznych i wszystkich zainteresowanych na konferencję prasową z okazji wydania publikacji naukowej: "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" będącej najnowszym i najpełniejszym źródłem informacji o obszarach kluczowych dla ochrony ptaków w kraju, a w szerszej perspektywie o obszarach o strategicznym znaczeniu dla ochrony europejskiej różnorodności biologicznej. Konferencja odbędzie się 27 maja 2010 o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56, 00-312 Warszawa).

Książka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat 174 ostoi ptaków w Polsce wskazanych w oparciu o ścisłe, naukowe kryteria Birdlife International - światowej federacji organizacji ochrony ptaków. Zawiera  dane o liczebności zagrożonych gatunków ptaków, opisy środowiska przyrodniczego oraz mapy z zaznaczeniem granic obszarów. Przedstawiono w niej także zasady wyznaczania ostoi, podstawy prawne ich funkcjonowania oraz historię wyznaczania ostoi w Polsce i na świecie.

Zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej wszystkie ostoje ptaków powinny być chronione w ramach europejskiej Sieci Natura 2000, co oznacza między innymi wyłączenie z ich z przedsięwzięć szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego. Publikacja ta powinna stanowić zatem układ odniesienia przy planowaniu i wdrażaniu wszelkich strategii rozwojowych oraz planów zagospodarowania przestrzennego, sektorowych programów operacyjnych, mogących negatywnie oddziaływać na polską  przyrodę.

Nie bez przyczyny wydanie książki przypadło na rok 2010 - ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Niewątpliwie bowiem nowa publikacja przyczyni się do lepszej ochrony zasobów przyrodniczych, a tym samym do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Na konferencji podsumowany zostanie także realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dwuletni projekt : "Wdrażanie idei społecznej ochrony Ostoi Ptaków w Polsce" w ramach którego powołano do życia ogólnopolską sieć społecznych opiekunów ostoi ptaków - wykwalifikowanych wolontariuszy odpowiedzialnych za kontrolę stanu tych cennych obszarów.

Organizatorzy serdecznie zapraszają także przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych odpowiadających za ochronę przyrody w Polsce, co stworzy okazję  to merytorycznej dyskusji o potencjalnych kierunkach wykorzystania nowej publikacji OTOP-u, oraz o niebagatelnej roli jaką ma ona do spełnienia dla ochrony przyrody.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają "pachnący nowością" egzemplarz książki.

OTOP


Konferencja prasowa:
OTOP serdecznie zaprasza do uczestnictwa w  konferencji 27 maja 2010. Konferencja  odbędzie się w  Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: ul. Dobra 56, 00-312 Warszawa.

Plan konferencji:
-  o 11.00 dyrektor OTOP Izabela Flor opowie krótko o działalności organizacji.
- o 11.15 kierownik projektu ochrony Ostoi Ptaków IBA dr Tomasz Wilk przedstawi publikację: ?Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce? oraz krótko opowie o założeniach i osiągnięciach projektu: ?Wdrażanie społecznej idei ochrony Ostoi Ptaków w Polsce.?
- o 11.40 dyrektor ds. ochrony przyrody w OTOP dr Jarosław  Krogulec przedstawi rolę nowej publikacji dla ochrony przyrody w Polsce i w Europie.
- od 11.50 do 12.30 kierownik i zespół projektu ochrony Ostoi Ptaków IBA będą rozmawiać z dziennikarzami;
- o 12.30 zaplanowano debatę z udziałem uczestników konferencji.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji o ostojach ptaków w Polsce i na świecie można znaleźć na:
- Oficjalnej stronie Birdlife International poświęconej ostojom ptaków IBA: http://www.birdlife.org/ibas/
- Oficjalnej stronie projektu ochrony ostoi ptaków IBA w Polsce: www.ostojeptakow.pl


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii