130-lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu


130-lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu: artykuł nr 6819

2010-06-14 22:26:27 Leśnictwo

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jest najstarszą z 17 dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W 2010 roku obchodzimy jubileusz 130-lecia istnienia Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W 1880 roku  ukazem carskim na ziemiach Królestwa Polskiego utworzone zostały trzy Okręgowe Urzędy Leśne: w Suwałkach, Piotrkowie i Radomiu. Ten ostatni dał początek Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i ma swą kontynuację w zarządzaniu lasami państwowymi do dziś. Kierownicze stanowiska w urzędzie zajmowali wówczas urzędnicy rosyjscy a personel techniczno-administracyjno stanowili Polacy. Administracja rosyjska zakończyła zarządzanie tymi terenami w 1915 roku.

Okres I wojny światowej w tutejszych lasach odcisnął swe ślady w postaci budowy sieci kolejek leśnych udostępniających tutejsze lasy do eksploatacji drewna i budową w pobliżu dużych kompleksów leśnych sieci tartaków. Inwestycje te objęły głównie Puszczę Świętokrzyską oraz Puszczę Kozienicką. Pozytywem tego okresu był liczny napływ Polaków-leśników wywodzących się z Galicji, z których większość stanowiła podstawowy trzon inżynieryjno-techniczny powojennej polskiej administracji leśnej. Podstawowymi leśnymi jednostkami administracyjnymi w tym okresie były Powiatowe Urzędy Leśne.              

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku jeszcze w listopadzie na terenie radomskiej dyrekcji zostają powołani pierwsi nadleśniczowie. W lutym 1919 roku rozpoczyna w Radomiu działalność Zarząd Okręgowy Dóbr Państwowych, który w wyniku kolejnych reorganizacji przekształcił się w Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. W okresie od 1918 do 1939 roku powierzchnia lasów państwowych nadzorowanych przez DLP w Radomiu wynosiła od 241 do 255 tys. ha i w zależności od okresu lasy podzielone były na nadleśnictwa, których liczba wynosiła od 25 do 40. Podstawowe zadania jakie spoczęły w tym czasie na gospodarce leśnej to dostarczanie drewna na potrzeby odbudowy kraju oraz zorganizowanie i uporządkowanie gospodarowania w lasach na podstawie planów urządzania lasu.

Okres wojny obejmujący lata 1939 -1945 jest pod każdym względem niezwykle tragiczny dla miejscowej administracji i lasów. W różnych okolicznościach ginie ponad 20% kadry leśników. W zakresie organizacji gospodarki leśnej, lasy  podlegały pod Inspekcje Leśne (Forstinspektion), a te z kolei podlegały pod utworzony w Radomiu niemiecki Urząd Leśny - Oddział Leśnictwa (Abteilung Forsten) funkcjonujący w ramach rządu na poziomie dystryktu radomskiego, jednego z czterech w ramach tzw. Generalnego Gubernatorstwa. W okresie wojny okupanci wycięli około 10 mln m? drewna oraz pozostawili kilkanaście tysięcy hektarów lasu pozbawionego drzewostanu.

Po odzyskaniu niepodległości organizacja zarządzania tutejszymi lasami wzorowana była na przedwojennym systemie i strukturze organizacyjnej. W roku 1950 przeprowadzono pierwszą reorganizację wprowadzając do dotychczasowego schematu organizacji strukturę pośrednią - Rejony Lasów Państwowych. Ta struktura nie trwała jednak długo. Już w 1959 roku powrócono do rozwiązań sprzed 1950 roku likwidując Rejony Lasów.

Kolejną reorganizację w Dyrekcji przeprowadzono w 1972 roku, kiedy to w miejsce funkcjonujących dotychczas 62 nadleśnictw utworzono 23 jednostki. Powierzchnia lasów zarządzanych przez Dyrekcję wynosiła wówczas około 357 tys. ha. W skład Dyrekcji wchodziły ponadto 2 Zespoły Składnic Lasów Państwowych, 2 Ośrodki Remontowo-Budowlane oraz Ośrodek Szkoleniowy w Jedlni.

W 1975 roku decyzją władz centralnych dokonano likwidacji Dyrekcji a nadleśnictwa przydzielono do dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Katowicach. Budynek radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych stał się siedzibą KW PZPR. Funkcjonowanie Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu reaktywowano dopiero w 1983 roku. Kilka lat później leśnicy odzyskali swoją historyczną siedzibę.

Obecnie w skład radomskiej dyrekcji wchodzą 23 nadleśnictwa oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni - Letnisko. Lasy rosną tu na obszarze ok. 462 tys. ha (średnia lesistość RDLP w Radomiu wynosi ponad 26 %) i zaliczają się do niezwykle cennych obszarów przyrodniczych w kraju. Ponad 30% ich powierzchni zostało włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ze względu na unikatowy charakter prawie 57% powierzchni lasów RDLP w Radomiu objętych jest ochroną. Znajdują się tu 84 rezerwaty przyrody i 509 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Na obszarze działania RDLP w Radomiu funkcjonuje Świętokrzyski Park Narodowy oraz 11 Parków Krajobrazowych. Radomska dyrekcja to największy pracodawca w regionie, który generuje ponad 6 tys. miejsc pracy. Od 2003 roku RDLP w Radomiu posiada certyfikat FSC - Dobrej Gospodarki Leśnej.

Mariusz Turczyk
Rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa