Obelisk upamiętniający sprowadzenie żubrów


Obelisk upamiętniający sprowadzenie żubrów: artykuł nr 4015

2007-01-04 15:53:02 Leśnictwo

Do tej pory o obecności puszcz imperatora w Bieszczadach świadczyła jedynie nazwa wsi Żubracze k. Cisnej. Zwierzęta te wyginęły w górach w XVIII stuleciu i dopiero w 1963 roku sprowadzono je tu ponownie na teren Nadleśnictwa Stuposiany. W 1976 roku zbudowano drugą zagrodę aklimatyzacyjną sprowadzając tu 6 żubrów z Niepołomic. Był to początek zachodnio bieszczadzkiej populacji tego gatunku, która po 30 latach zwiększyła swą liczebność do ponad 100 osobników i żyje dziś w obrębie pasma Chryszczatej i Wołosani.

W dniu 29 grudnia ub. roku dla upamiętnienia tamtego wydarzenia odsłonięto obelisk, usytuowany przy leśnej drodze z Woli Michowej na przełęcz Żebrak. W asyście leśników, naukowców, dziennikarzy i turystów, symbolicznego aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Kazimierz Fudała, emerytowany gajowy z Nadleśnictwa Komańcza, doc. Kajetan Perzanowski, naukowy opiekun bieszczadzkich żubrów oraz Wojciech Szepieciński, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. Uroczystość zakończyło spotkanie przy ognisku, gdzie w gronie fachowców dyskutowano zarówno o historii, jak i o przyszłości bieszczadzkich żubrów. Przedstawiono też informację o działalności Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, działającego od roku w Polsce oraz o możliwościach wstąpienia w jego szeregi.

- Obecność żubra w Bieszczadach to zasługa wielu ludzi; leśników, weterynarzy, naukowców. – Powiedział inicjator spotkania, Ryszard Paszkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród. Kilkanaście osób zasłużonych dla „puszcz imperatora” uhonorował on albumami „Żubr w Bieszczadach”, autorstwa Tadeusza Budzińskiego, wydanymi niedawno przez oficynę BOSZ. Organizatorami imprezy były nadleśnictwa Baligród i Komańcza oraz Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

____________________________________________________
Pierwsze żubry w Bieszczady sprowadzono w 1963 r. po ponad dwóch wiekach nieobecności. Były to zwierzęta rasy białowiesko-kaukaskiej. Należą do potomków ostatniego żyjącego na wolności żubra z Kaukazu i samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych.

Żubry pierwotnie zamieszkiwały lasy Eurazji w klimacie umiarkowanym, jednak wskutek działalności człowieka nastąpił drastyczny spadek ich liczebności, tak że w pierwszej poł. XIX w. występował jeszcze jedynie w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie.

Przed wybuchem I wojny światowej stado białowieskie liczyło ponad 700 osobników, ale w wyniku działań wojennych i kłusownictwa zostało całkowicie wytępione w 1919 r. Zagładzie uległa także kaukaska populacja żubrów - ostatnie osobniki padły w 1925.

Wówczas żyło jeszcze na świecie tylko 66 okazów żubrów w ogrodach zoologicznych i hodowlach, w tym w Polsce 6 osobników w hodowli książęcej w Pszczynie i w poznańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra podejmowano próby ratowania gatunku w Polsce, w wyniku których w
1939 r. liczba żubrów osiągnęła 40 sztuk.

W czasie II wojny światowej nastąpił częściowy spadek pogłowia, w 1945 roku było w Polsce 39 żubrów. Po wojnie rozpoczęto proces reintrodukcji żubrów w warunkach naturalnych w Puszczy Białowieskiej, zapoczątkowując utworzenie stada żyjącego na wolności.

Żubry pochodzące z krzyżówek linii kaukaskiej z białowieską zostały odizolowane, obecnie znajdują się one wyłącznie w ośrodku w Bieszczadach, we wszystkich pozostałych ośrodkach w Polsce znajdują się żubry czystej linii białowieskiej.

W Bieszczadach obecnie bytuje ponad dwieście żubrów. Sprowadzona w 1963 r. populacja wschodnia żyje w głównie w lasach nadleśnictw Lutowiska i Stuposiany, a żubry przybyły w 1976 r. w nadleśnictwach Komańcza i Baligród.

Żubr jest ssakiem z rodziny pustorożców. Długość ciała wynosi 2,5 m, wysokość w kłębie dochodzi do 2 m. Waży do 1000 kg. Żyje średnio ok.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Zobacz też:


Pamiątkowa tablica


Odsłonięcie obelisku w Woli Michowej

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa