W lasach oszacowano szkody


W lasach oszacowano szkody: artykuł nr 4151

2007-02-06 15:10:07 Leśnictwo

Bardzo silne wiatry wiejące w II połowie stycznia wyrządziły sporo szkód w drzewostanach. Wichury połamały wiele drzew lub powaliły je z korzeniami. Według szacunków wykonanych w terenie przez leśniczych rozmiar tych szkód na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wyniósł 72,7 tys. metrów sześciennych, z tego 60% to drzewa iglaste. Największe szkody wystąpiły w nadleśnictwach: Brzegi Dolne (7,2 tys. m. sześć.), Bircza (5,8 tys.) i Radymno (5,6 tys.).

Najmniejsze szkody, po kilkaset metrów sześciennych, zanotowano w nadleśnictwach: Wetlina, Kańczuga i Kolbuszowa. Padające drzewa zniszczyły też kilkaset metrów ogrodzeń upraw leśnych oraz uczyniły nieprzejezdnymi niektóre drogi leśne i szlaki zrywkowe. Uprzątnięcie szkód nastąpi w najbliższych miesiącach.

- Na terenie lasów Podkarpacia mieliśmy już do czynienia z większymi klęskami, tym razem szkody w porównaniu z innymi rejonami kraju były niewielkie i są one możliwe do uprzątnięcia w ciągu kilku miesięcy. - Twierdzi Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Krośnie. - Część drzew złamanych przez wiatr pozostanie w lesie aż do zupełnego rozkładu, dając miejsce bytowania owadom i grzybom, będą ostojami różnorodności biologicznej.

Dyrektor RDLP w Krośnie wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwiększenie tegorocznego rozmiaru pozyskania drewna o 62 tys. metrów sześciennych.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa