Konferencja: Interakcja-Integracja


Konferencja: Interakcja-Integracja: artykuł nr 5993

2008-11-26 16:43:27 Szkoła

4 i 5 grudnia 2008 Centrum Nauki Kopernik organizuje konferencję dla organizatorów niekomercyjnych centrów nauki i interaktywnych wystaw w Polsce Interakcja-Integracja.

Tego typu inicjatyw w Polsce jest coraz więcej – gdy rok temu na pierwszą edycję konferencji zgłosiło się 15 ośrodków, liczba ta wszystkich zaskoczyła – tylu centrów nauki nie ma w wielu zachodnioeuropejskich, bogatszym od Polski, krajach. W tym roku zgłosiły się także nowe inicjatywy. Różnią się one od siebie: są finansowany z różnych źródeł, znajdują się na różnym etapie tworzenia (niektóre znajdują się w fazie projektu, inne już działają), mają inna specyfikę, itp. Wszystkie jednak dostrzegły potrzebę popularyzacji nauki w Polsce i starają się ją realizować.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół