Unia Europejska przygotowana na wypadek pandemii ptasiej grypy


Unia Europejska przygotowana na wypadek pandemii ptasiej grypy: artykuł nr 744

2005-05-29 20:03:15 Medycyna

Komisarz UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markos Kyprianu zapewnił we wtorek w Strasburgu, że Unia Europejska jest dobrze przygotowana na wypadek pandemii. Uznał, że przygotowania są na "najwyższym światowym poziomie".

Kyprianu zaznaczył, że Komisja Europejska (KE) „nie może jednak spocząć na laurach", bowiem można jeszcze wiele zrobić, by zapewnić lepszą ochronę przed ptasią grypą.

Najprawdopodobniej jeszcze we wtorek Komisja Europejska wprowadzi okresowy zakaz importu dzikiego ptactwa do państw UE.

Komisarz poinformował eurdeputowanych w Strasburgu, że wszystkie kraje członkowskie przekazały już do Brukseli narodowe plany walki z ewentualną pandemią, podkreślając jednak, że niektóre mają wciąż charakter projektów. Kyprianu dodał, że KE chce sprawdzić "na ile efektywne są te plany i na ile współdziałają ze sobą oraz z planem europejskim".

Według komisarza, pojawienie się w ostatnim czasie przypadków zarażenia ptaków ptasią grypą na terenie UE sprawia, że pandemia staje się „prawdopodobna". Nie wolno jednak wywoływać paniki - uważa Kyprianu. Należy informować, że jest wiele różnic między grypą ptasią, która dotyka drób, a grypą która może spowodować pandemię. „Ale tylko +może+" - podkreślał.

Odpowiadając na pytania europlamanetrzystów o zapas szczepionek Kyprianu przyznał, że nie jest on wystarczający. „Pewne państwa złożyły już zamówienia, ale przemysł nie jest w stanie ich zrealizować" - powiedział.

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Leków planuje spotkanie z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, m.in. po to, aby namawiać firmy do skoordynowania działań np. w zakresie prac nad nowymi szczepionkami. W ten sposób mogłyby one ustrzec się od powielania działań i zaoszczędzić czas. Ze swojej strony KE proponuje także skrócenie nawet do trzech miesięcy ewentualnego czasu zatwierdzania leków.

Podczas debaty eurodeputowani wyrażali obawy co do możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się ptasiej grypy oraz groźby pandemii. Wzywano do koordynacji działań państw UE na szczeblu europejskim. Postulowano jak najszybsze wprowadzenie funduszu solidarności, którego zasoby finansowe wsparłyby walkę z pandemią, w tym zakupy szczepionki.

Polscy eurdoputowani przestrzegali, aby działania prowadzone pod hasłem walki z pandemią nie okazały się powodem paniki, na której skorzystają wielkie koncerny farmaceutyczne.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny