Wpadnij w sieć Natura 2000


Wpadnij w sieć Natura 2000: artykuł nr 6432

2009-10-13 00:15:34 Ekologia

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Wpadnij w sieć (Natura 2000). Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów w zakresie form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem tematyki programu Natura 2000. Nasze przedsięwzięcie ma za zadanie poprzez zastosowanie aktywnych metod edukacji, wskazać odbiorcom wartości i różnorodność środowiska naturalnego oraz zmotywować ich do podejmowania działań na rzecz jego ochrony i promocji. Projekt adresowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt ma złożony charakter, łączy w sobie aspekty teoretyczne z częścią praktyczną. Uczestnicy projektu poza otrzymaniem zasobu wiedzy na temat form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem programu Natura 2000 mają też możliwość osobistego, bezpośredniego zaangażowania się w działania promujące ochronę środowiska naturalnego w swojej najbliższej okolicy.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i będzie obejmował m.in. szkolenia dla nauczycieli (luty-marzec 2010) i dwa bezpłatne, 2-godzinne warsztaty dla młodzieży przeprowadzone przez naszego trenera (marzec-kwiecień 2010). Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy opis promujący formy ochrony przyrody (kwiecień – październik 2010), w którym nagrodą będą dwudniowe wycieczki z intensywnym programem ekologicznym. We wrześniu 2010 roku w sześciu województwach Polski odbędą się uroczyste finały projektu, na których rozdamy dyplomy dla wszystkich uczestników oraz certyfikaty środowiskowe dla szkół.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatny pakiet materiałów (informacje o projekcie, scenariusze zajęć, kompendium wiedzy o ochronie przyrody w Polsce), a uczniowie 50-stronicowy zeszyt ćwiczeń do zajęć terenowych.

Informacje o organizatorze projektu znajdą państwo na stronach internetowych http://www.zrodla.org i http://natura2000.zrodla.org/aktualnosci/286/ . Mamy nadzieje, że dostrzegą Państwo niezwykłe walory dydaktyczne naszego projektu i zechcą wziąć w nim udział.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu: Magdalena Maras, e-mail: magdalena.maras@zrodla.org.pl, Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" tel. 042 632 03 11 lub 042 632 81 18.

Zgłoszenia należy kierować na podany adres mailowy lub faksem do 16 października.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii