Kongres Europejskiej Unii Leśników w RDLP Radom


Kongres Europejskiej Unii Leśników w RDLP Radom: artykuł nr 6276

2009-06-03 09:09:15 Leśnictwo

Od 5 do 7 czerwca 2009 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu będzie odbywał się XVII Kongres Europejskiej Unii Leśników. Imprezie będzie towarzyszyć seminarium dotyczące problemów ochrony przyrody na terenach objętych programem Natura 2000. Goście będą mogli też zobaczyć osiągnięcia radomskich leśników w dziedzinie ochrony środowiska.

Europejska Unia Leśników (UEF ) jest organizacją, w skład której wchodzą stowarzyszenia i organizacje zawodowych leśników. Została utworzona w Berlinie w 1965r. i zrzesza obecnie 20 stowarzyszeń z 17 krajów (Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Leichtenstein, Luksemburg, Mołdawia, Polska, Rumunia, Szwecja i Szwajcaria ). W sumie członkami UEF jest ok. 80.000 leśników - właścicieli lasów, członków wspólnot leśnych oraz pracowników lasów państwowych. Polscy leśnicy jako pierwsi z bloku krajów Europy Wschodniej zostali przyjęci do UEF w 1988 r. podczas kongresu we Francji. W czerwcu będziemy gościć delegatów tej organizacji na terenie RDLP w Radomiu.
UEF jest reprezentowana przez Prezydencję. W jej skład aktualnie wchodzą: prezydent: Håkan Nystrand (Finlandia), viceprezydenci: Michael Diemer (Niemcy), Piotr Grygier (Polska), Niels Christiansen (Dania) oraz sekretarz: Marian Stoicescu (Rumunia). W trakcie kongresu, który odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Jedlni-Letnisko zostaną wybrane nowe władze Europejskiej Unii Leśników.

Kongres wypełni seria prezentacji i referatów na tematy związane z leśnictwem i ochroną środowiska. Wśród prelegentów ze strony polskiej znajdują się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zalewski i dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan. Dyrektor RDLP w Radomiu Adam Wasiak zaprezentuje zagadnienia związane z ochroną środowiska na terenie radomskiej dyrekcji.

Integralną częścią kongresu są zwykle sesje terenowe. Goście zobaczą najciekawsze fragmenty naszych lasów. Zaprezentowane zostaną osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego i edukacyjnego lasu oraz działania z zakresu małej retencji i gospodarki wodnej.
W programie sesji terenowej w Puszczy Kozienickiej przewidziana jest wizyta w rezerwacie Ponty, prezentacja zbiorników retencyjnych, szkółki „Przejazd” oraz obiektów turystycznych i edukacyjnych przy „Królewskich Źródłach”.

W  Puszczy Świętokrzyskiej goście odwiedzą rezerwaty: Gagaty Sołtykowskie, Świnia Góra i Świętokrzyski Park Narodowy. Przeprowadzone zostaną pokazowe zajęcia edukacyjne na ścieżce Sufraganiec. Leśnicy pochwalą się także działaniami mającymi na celu ratowanie naszego najstarszego drzewa - dębu „Bartek”.
Kongres zakończy wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach i zwiedzanie arboretum.
 

Mariusz Turczyk
Rzecznik prasowy RDLP w Radomiu 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa