Komisja przyjęła drugie sprawozdanie dotyczące wynalazków biotechnologicznych


Komisja przyjęła drugie sprawozdanie dotyczące wynalazków biotechnologicznych: artykuł nr 1002

2005-07-21 11:07:03 Biotechnologia

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące zmian w prawie patentowym oraz ich konsekwencji dla biotechnologii i inżynierii genetycznej.

Sprawozdanie zatytułowane "Rozwój i konsekwencje prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej" koncentruje się na patentach związanych z sekwencjami genowymi oraz na patentowaniu wynalazków wykorzystujących komórki macierzyste.

Jest to drugie sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z art. 16c dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Opisano w nim główne wydarzenia związane z patentami na sekwencje genowe oraz w zakresie przyznawania patentów na ludzkie embrionalne komórki macierzyste, które miały miejsce od czasu pierwszego sprawozdania, przyjętego w październiku 2002 r.

Autorzy sprawozdania rozważają różne opinie dotyczące sekwencji genowych, a po stwierdzeniu, że Komisja nie zamierza zajmować stanowiska w sprawie słuszności postępowania Państw Członkowskich na podstawie ich wyboru klasycznego lub ograniczonego zakresu ochrony sekwencji genowych, konkludują, że nie ma obiektywnych podstaw dla ograniczeń tradycyjnej ochrony patentowej wynalazków.

Komisja proponuje monitorowanie ewentualnych następstw rozbieżności w prawodawstwie Państw Członkowskich; rozpoczęła również badanie, które polega na analizie zakresu patentowania ludzkiego DNA w Europie i jego potencjalnych konsekwencji dla badań i innowacji.

Całość na dbs.cordis.lu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii