Prezydent podpisał Prawo o szkolnictwie wyższym


Prezydent podpisał Prawo o szkolnictwie wyższym: artykuł nr 1129

2005-08-23 12:54:35 Szkoła

Prezydent podpisał w poniedziałek Prawo o szkolnictwie wyższym - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. trójstopniowy podział studiów i zasadę, że matura jest podstawą przyjęcia na uczelnię. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 września. Prawo o szkolnictwie wyższym porządkuje wszystkie sfery działalności wyższych uczelni w jednym dokumencie. Do tej pory porządkowały to różne ustawy: o szkolnictwie wyższym, stopniach i tytule naukowym, Komitecie Badań Naukowych i wyższych szkołach zawodowych.

Zasady zapisane w ustawie sprawiają, że polskie szkoły wyższe spełniają wszystkie wymogi, jakie uczelniom stawia Deklaracja Bolońska (mówiąca o stworzeniu wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej).

Prace nad Prawem o szkolnictwie wyższym zaczęły się na początku lat 90. Powstało kilkanaście różnych projektów; w poprzedniej kadencji jeden trafił do Sejmu, posłowie nie zdążyli go przyjąć przed końcem kadencji.

Źródło: fragmenty z gazeta.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół