Apel Ministra Środowiska w sprawie ptasiej grypy


Apel Ministra Środowiska w sprawie ptasiej grypy: artykuł nr 1370

2005-10-17 20:59:44 Medycyna

Mając na uwadze zagrożenie pojawienia się wirusa ptasiej grypy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, apeluję do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z ptactwem wolno żyjącym. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo zawleczenia do Polski szczególnie zjadliwego wirusa ptasiej grypy H5N1 przez migrujące ptaki wodno-błotne, m.in. kaczki i gęsi.

W związku z powyższym zalecam unikanie zbliżania się do skupisk tych ptaków, szczególnie w miejscach dolin rzecznych i obszarów wodno-błotnych, przez które prowadzą szlaki migracji. W przypadku znalezienia martwych ptaków należy jak najszybciej zawiadomić o tym odpowiednie służby (np. powiatowych lekarzy weterynarii, Straż Leśną, Państwową Straż Łowiecką, myśliwych itp.). W żadnym wypadku nie należy dotykać padniętych ptaków. Niezwykle istotne jest także uniemożliwienie jakiegokolwiek kontaktu ptaków wolno żyjących z drobiem domowym. Należy również zwracać uwagę na zachowanie zwierząt domowych podczas spacerów oraz obserwować, czy nie natrafiły one na martwe lub chore ptaki.

Jednocześnie informuję, że u ptaków wodno-błotnych, będących prawdopodobnymi nosicielami wirusa ptasiej grypy, zakażenie często może przebiegać bezobjawowo. Mimo to ptaki te mogą być potencjalnym źródłem zakażenia i masowych padnięć hodowanego drobiu, zwłaszcza w rejonach Polski, gdzie występuje koncentracja działalności hodowlanej.

Jeszcze raz apeluję do wszystkich, którzy z racji swych obowiązków bądź zamiłowań, a mam tu na myśli w szczególności przyrodników, turystów i myśliwych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, a przede wszystkim ograniczenie lub w ogóle zrezygnowanie z bezpośredniego kontaktu z dzikim ptactwem.

Tomasz Podgajniak
Minister Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny