250 mln lat temu zmieniła się struktura ekosystemów morskich


250 mln lat temu zmieniła się struktura ekosystemów morskich: artykuł nr 3834

2006-11-27 14:56:10 Ekologia

Największemu w historii Ziemi masowemu wymieraniu 250 mln lat temu, tzw. wymieraniu permskiemu, towarzyszył nie tylko ubytek gatunków, ale i przejście od prostych do bardziej złożonych form życia morskiego. Paleobiolodzy dotąd przeoczali ten fakt - informuje najnowsze Science. Do największego masowego wymierania na Ziemi doszło około 250 mln lat temu w permie. Jak się szacuje, wymarło wówczas około 95 proc. gatunków morskich i 70 proc. lądowych - dużo więcej niż podczas "wymierania dinozaurów" ok. 70 mln lat temu.

Najnowsze badania naukowców z USA i Australii świadczą o tym, że oprócz skutków ilościowych, wymieraniu towarzyszyła zmiana struktury ekosystemów morskich.

Proste z ekologicznego punktu widzenia ekosystemy morskie zostały w dużej mierze zastąpione przez o wiele bardziej złożone.

Skutki tych zmian obserwujemy do dziś. Ówczesna rewolucja w oceanach tłumaczy bowiem obecną dominację ruchliwych organizmów, zdolnych do stosunkowo skomplikowanego metabolizmu, np. ślimaków, małży i krabów, które polują w aktywny sposób.

Zmiany sprzed 250 mln lat odzwierciedlają jednocześnie coraz mniejsze zróżnicowanie organizmów biernych, o prostym metabolizmie, takich jak ramienionogi i należące do szkarłupni liliowce, które odżywiają się, filtrując z wody składniki odżywcze.

Ta uderzająca zmiana umykała uwadze paleobiologów. Mogło tak być, ponieważ wcześniejsze badania i ocena różnorodności życia w morzach bazowały na wybiórczych danych, np. na liczbie gatunków żyjących jednocześnie w określonym czasie lub na lokalnym rozkładzie gatunków.

Natomiast w nowych badaniach naukowcy wzięli pod lupę obfitość form życia morskiego w ekosystemach w skali ostatnich 540 mln lat.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii