Prace w ramach projektu finansowanego ze środków UE rzucają światło na HIV w Eur


Prace w ramach projektu finansowanego ze środków UE rzucają światło na HIV w Eur: artykuł nr 1383

2006-07-10 00:00:00 Medycyna

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2006 r. wystąpiło około 22 000 nowych przypadków zakażeń HIV w Europie Zachodniej i Środkowej. Ogółem w tym regionie żyje 740 000 osób z HIV.

Śledzeniem rozwoju choroby u osób niedawno zakażonych HIV w Europie zajmują się partnerzy finansowanego ze środków unijnych projektu CASCADE (Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe - Wspólna akcja badawcza nad serokonwersją i AIDS oraz zgonami w Europie), realizowanego od 1997 r. Monitorują oni osoby z dokładnie zdefiniowanym czasem serokonwersji - określa się to jako moment, kiedy we krwi można po raz pierwszy wykryć obecność przeciwciał HIV, co następuje zwykle w ciągu trzech miesięcy od zetknięcia się z wirusem. Obserwując osoby, w przypadku których znane są czasy serokonwersji, partnerzy projektu mogą śledzić postęp choroby od samego początku i badać jakie czynniki wpływają na przewidywany czas przeżycia.

- Mogliśmy udokumentować, jeszcze bez wpływu leczenia, co ma decydujące znaczenie dla czasu przeżycia, a co nie - wyjaśniła Kholoud Porter z Działu Badań Klinicznych brytyjskiej Rady ds. Badań Medycznych, który koordynuje projekt.

Dr Porter powiedziała, że przy braku leczenia średni czas przeżycia systematycznie maleje wraz z wiekiem. Osoba zakażona, kiedy miała niewiele ponad dwadzieścia lat, mogła przeżyć jeszcze średnio 14 lat, natomiast w przypadku zakażenia w wieku pięćdziesięciu kilku lat średni czas przeżycia wynosił tylko sześć lat. Te ustalenia mają praktyczne konsekwencje dla leczenia, ponieważ mogą pomóc lekarzom klinicystom w podjęciu decyzji, czy rozpoczynać leczenie pacjenta, czy nie.

Ogółem w projekcie śledzi się rozwój choroby u ponad 17 000 osób w całej Europie. Partnerzy projektu zajmują się nie tylko wpływem wieku na przewidywany czas przeżycia, ale badają również różnice związane z płcią, a chcieliby poświęcić więcej pracy badaniom nad różnicami w przewidywanym czasie przeżycia u różnych grup etnicznych.

W ramach projektu badano również wpływ leczenia na przewidywany czas przeżycia. Po wprowadzeniu leczenia ludzie żyją dłużej, często ponad 20 lat. - Spodziewamy się teraz, że 10 lat po zakażeniu 90 procent chorych nadal będzie żyło - powiedziała dr Porter.

Jednym z interesujących wniosków projektu jest fakt, że leczenie jest bardziej skuteczne w przypadku osób starszych niż ludzi młodych. Chociaż wydaje się to sprzeczne z intuicją, badacze sądzą, że może to wynikać z faktu, że starsi ludzie bardziej przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia i wskazówek lekarza. Leczenie jest również bardziej skuteczne w przypadku kobiet niż mężczyzn, prawdopodobnie z tych samych powodów.

Ponieważ terapie stają się coraz bardziej skuteczne i przewidywany czas przeżycia wzrasta, wygląda na to, że więcej osób seropozytywnych będzie umierać z powodów innych niż AIDS. Jednak, jak zwróciła uwagę dr Porter, chociaż ludzie żyją dłużej, ich stan immunologiczny nie jest dobry. Obawia się ona szczególnie wzrostu liczby zachorowań na nowotwory. Co więcej, wiele osób z HIV jest równocześnie zarażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C, co sprawia, że są one bardziej podatne na choroby wątroby.

Jednak mimo iż leczenie wydłuża okres życia pacjentów z HIV, zaniepokojenie partnerów projektu wzbudzają postaci HIV odporne na istniejące terapie. Monitorują oni szczególnie zakres odporności na leki przenoszonej w populacji i pracują nad poznaniem jej konsekwencji dla leczenia.

Terenem szczególnego zainteresowania partnerów projektu jest Europa Środkowo-Wschodnia. Pochodzą oni z czterech krajów w tym regionie: Rosji, Ukrainy, Polski i Estonii. W wielu krajach zachodnioeuropejskich od wielu lat śledzi się przebieg choroby u grup kohortowych pacjentów z HIV, natomiast w Europie Wschodniej nie ma tradycji tworzenia i badania grup kohortowych.

Ważnym celem projektu jest stworzenie potencjału badawczego w tym regionie i dlatego w ramach projektu szkoli się tamtejszych badaczy do prowadzenia takich badań, jak test wykorzystujący algorytm STARHS. STARHS jest skrótem od wyrazów Serologic Testing Algorithm for Recent HIV Sero-Converters (algorytm badania serologicznego do określenia niedawnej serokonwersji HIV) i, jak sama nazwa wskazuje, badanie to pokazuje, czy chory został zakażony wirusem HIV niedawno czy w przeszłości. Pacjenci, u których zdiagnozowano niedawne zakażenie, mogą być następnie włączeni do grupy kohortowej w celu śledzenia rozwoju choroby u osób z tych krajów.

Projekt w obecnej formie będzie finansowany do 2010 r., ale dr Porter ma nadzieję, że prace będzie można kontynuować w następnych latach, a także rozszerzyć ich zasięg na dalsze tereny Europy Wschodniej. Na razie będzie kontynuowany w celu uzyskania niezbędnego obrazu czynników wpływających na przewidywany czas przeżycia coraz większej liczby ludzi zarażonych wirusem HIV żyjących w Europie.

Więcej informacji na stronach internetowych:
Projekt Cascade:
http://www.ctu.mrc.ac.uk/cascade/

Badania naukowe nad chorobami związanymi z ubóstwem, finansowane ze środków UE:
http://ec.europa.eu/research/health/poverty-diseases/index_en.html

Światowa Organizacja Zdrowia Program HIV/AIDS:
http://www.who.int/hiv/en/

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Na podstawie wywiadu CORDIS Wiadomości z koordynatorem projektu CASCADE/CORDISNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny