Zielony chrześcijanin, genetyka i unijne przepisy


Zielony chrześcijanin, genetyka i unijne przepisy: artykuł nr 1422

2005-10-26 00:29:30 Ciekawostki

Dlaczego chrześcijanie powinni być "zieloni"? Jaki jest związek genetyki z ochroną przyrody? Jak unijne prawo reguluje kwestie środowiska? – odpowiedzi na te oraz na wiele innych pytań już wkrótce poznać będzie można w "Akademii Ochrony Przyrody".
Rozpoczynająca się 26 października "Akademia" to cykl interdyscyplinarnych, ogólnodostępnych i bezpłatnych wykładów, organizowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Ośrodek Studiów Franciszkańskich Papieskiej Akademii Teologicznej oraz małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

6 wykładów adresowanych jest przede wszystkim do nauczycieli i studentów kierunków przyrodniczych oraz pedagogicznych, pracowników służb ochrony przyrody, katechetów, członków proekologicznych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów i administracji. Organizatorzy zachęcają do udziału także wszystkich tych, którym los przyrody nie jest obojętny. W trakcie każdego spotkania odbywają się 3-4 wykłady oraz dyskusja warsztatowa.

Spotkania odbywać się będą zawsze we środy w krakowskiej siedzibie Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, I piętro, sala konferencyjna.

PROGRAM WYKŁADÓW:

26 października 2005 r.

Ochrona przyrody - czym jest, cele i formy - prof. dr hab. Z. Głowaciński (15.00)

Ochrona przyrody a ekologia z metodologicznego punktu widzenia - dr P. Polak (16.00)

Ochrona obszarowa - dr K. Zając (17.00)

16 listopada 2005 r.

O wymieraniu gatunków na świecie - prof. dr hab. Z. Głowaciński (15.00)

Przyroda - pojęcie oczywiste? - dr P. Polak (16.00)

Czym jest pojęcie bioróżnorodności i jej ekologiczne uwarunkowania - dr P. Adamski (17.00)

Rola ssaków drapieżnych w przyrodzie - prof. dr hab. Henryk Okarma (18.00)

7 grudnia 2005 r.

Międzynarodowe inicjatywy ekologiczne w ochronie przyrody - dr S. Tworek (15.00)

Teoria biogeografii wysp, jej założenia i zastosowanie w ochronie przyrody - prof. dr hab. Z. Głowaciński (16.00)

Ewolucja i stworzenie - dr P. Polak (17.00)

Ekologia populacji w ochronie przyrody - dr P. Adamski (17.00)

11 stycznia 2006 r.

Fragmentacja siedlisk i jej ekologiczne konsekwencje - dr P. Adamski (15.00)

O dwóch mechanizmach, które sprawiają, że trudno zrozumieć przyrodę - dr P. Polak (16.00)

Rozwiązywanie problemów inwazyjnych gatunków obcych w krajach europejskich - dr W. Solarz (17.00)

22 lutego 2006 r.

Rola genetyki w ochronie przyrody - mgr M. Konopiński (15.00)

Bioetyka a ochrona przyrody i człowieka - dr Jerzy Brusiło (16.00)

Teoria metapopulacji w ochronie przyrody - dr P. Adamski (18.00)

15 marca 2006 r.

Ekotoksykologia: najważniejsze zagadnienia i cele - prof. dr hab. R. Laskowski (15.00)

Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona - Mgr J. Otęska-Budzyn (16.00)

Dlaczego chrześcijanie powinni być - "zieloni"? - dr J. Leśniewska (17.00)

Rola doświadczenia Boga w edukacji ekologicznej - dr J. Leśniewska (18.00)

5 kwietnia 2006 r.

Ochrona gatunkowa. Ochrona czynna i bierna - dr W. Bąba (15.00)

Zmienność przyrody a ochrona przyrody - dr P. Polak (17.00)

10 maja 2006 r.

System ochrony przyrody w Polsce po wejściu do UE - dr B. Kotońska (15.00)

Ochrona przyrody w prawie UE - dr B. Iwańska (16.00)

"Ochrona polskiej przyrody" - multimedialne kompendium edukacyjno - informacyjne - inż. K. Romeyko-Hurko (17.00)

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Michał Henzler

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek