Odwołanie dyrektora generalnego Lasów Państwowych


Odwołanie dyrektora generalnego Lasów Państwowych: artykuł nr 1563

2005-11-18 12:15:59 Leśnictwo

Minister środowiska Jan Szyszko odwołał Janusza Dawidziuka z funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych i powierzył jego obowiązki Januszowi Zaleskiemu, zastępcy dyrektora generalnego LP do spraw gospodarki leśnej. Zmiana ta nie ma wpływu na realizację bieżącej działalności Lasów Państwowych.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa