Wrocław: Wildlife Photographer of the Year 2002-2007


Wrocław: Wildlife Photographer of the Year 2002-2007: artykuł nr 5668

2008-04-24 03:59:31 Ciekawostki

Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 – 2007, organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie.

Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 r. i w miarę swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i szósty rok z rzędu w Polsce. Na wersję wystawy prezentowanej we wrocławskim Miejskim Ogrodzie Zoologicznym składa się 60 wybranych zdjęć z 6 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 58 fotografów z 18 krajów, w tym zdjęcie z Polski, wykonane przez Renatę i Marka Kosińskich. Zwycięskie prace wyselekcjonowano spośród 20 - 33 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie w latach 2002 – 07.

Cele jakie przyświecają organizatorom konkursu i wystawy można najogólniej określić w kilku punktach:

  • podnieść status fotografii dzikiej przyrody do rangi głównych nurtów współczesnej sztuki,
  • stać się najpoważniejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiając światowej widowni najlepsze obrazy natury,
  • inspirować coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody,
  • przedstawiać zgromadzone dzieła ludziom na całym świecie, aby ukazać im wspaniałość, dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi i pobudzić w nich dbałość o jego przyszłość.

Dzięki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjęcia są oglądane przez coraz większą ilość widzów. Jeśli zliczyć ich wszystkich, to rokrocznie jest to już znacznie więcej niż milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 - 80 tys.

Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Środowiska.

Sponsorem wystawy we Wrocławiu jest Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK.

Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliński.

Wystawa będzie miała miejsce w dniach 15 maja - 15 czerwca 2008 w budynku Terrarium. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Zapraszamy!!!
 

Tekst: Maria Bielec, Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek