Lasy spuszczane w toalecie


Lasy spuszczane w toalecie: artykuł nr 1585

2005-11-22 20:38:27

Według najnowszego raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyclingu. Takie działanie w dużym stopniu przyczynia się do zbyt rozrzutnego wykorzystania zasobów leśnych, zagrożonych w skali światowej. WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna, uważa, że firmy z tej branży powinny zachowywać się znacznie bardziej odpowiedzialnie, pozyskując drewno do swojej produkcji.

Raport analizował praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, Metsa Tissue i Georgia Pacific – które w sumie zaopatrują blisko 70% europejskiego rynku. Okazuje się, że większość produktów tych firm dostarczanych gospodarstwom domowym w Europie zawiera alarmująco niski poziom włókien powstałych w procesie recyclingu. W rezultacie surowiec do produkcji jest pozyskiwany bezpośrednio z naturalnych lasów i plantacji z całego świata i kończy jako odpady nie możliwe do ponownego wykorzystania. Każdego roku 25 milionów drzew wycinanych jest jako surowiec do produkcji papierów higienicznych trafiających tylko na rynek europejski.

Branża papierów higienicznych w Europie jest warta około 8,5 miliarda Euro rocznie i stanowi 26% światowej konsumpcji. Europejczyk zużywa średnio 13 kg papieru toaletowego rocznie, czyli około 57 rolek. W sumie wszyscy Europejczycy zużywają 22 miliardy rolek papieru toaletowego, czyli ilość która mogłaby opleść kulę ziemską 12 000 razy. Dla porównania statystyczny Polak zużywa rocznie około 4 kg czyli 18 rolek papieru toaletowego.

Każdego dnia 270 tysięcy drzew jest spłukiwana w toalecie i kończy jako odpad nie możliwy do ponownego wykorzystania. Takie wykorzystanie lasu jest niedopuszczalnym marnotrawstwem – twierdzi Stefan Jakimiuk kierownik projektu Białowieski Park Narodowy. Producenci muszą wykorzystywać więcej surowca z recyclingu w swoich produktach higienicznych, ponieważ oznacza to po prostu więcej drzew w lesie.

Całość na stronach WWF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z