Bałtyk równie cenny jak Wielka Rafa Koralowa


Bałtyk równie cenny jak Wielka Rafa Koralowa: artykuł nr 1623

2005-12-01 15:33:56 Ekologia

Morze Bałtyckie otrzymało status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA). Tym samym znalazło się pośród najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu, obok Wielkiej Rafy Koralowej czy Wysp Galapagos. WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna z ogromnym zadowoleniem przyjęła tą dzisiejszą decyzję Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

Podczas ostatniego Zgromadzenia IMO, oprócz Morza Bałtyckiego jeszcze trzy nowe obszary otrzymały status PSSA tj. Torres Straits (rozszerzenie obszaru PSSA Wielkiej Rafy Koralowej), Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Galapagos. Status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego ma na celu ochronę mórz i oceanów przed dewastacją przez intensywną żeglugę. Obejmowane są nim tereny o szczególnym znaczeniu ekologicznym, społecznym, kulturalnym lub naukowym, które jednocześnie są bardzo wrażliwe i mogą ulec zniszczeniu przez żeglugę międzynarodową.

Źródło: WWF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii