Joanna Jarosik Dobrodziejem Przyrody 2005


Joanna Jarosik Dobrodziejem Przyrody 2005: artykuł nr 1010

2005-07-24 00:49:10 Ciekawostki

Tegoroczną laureatką honorowej nagrody Dobrodzieja Przyrody, przyznawanej przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot została Joanna Jarosik, pracownik Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jak głosi statut, przyznawana rokrocznie nagroda „wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w obronę dzikiej przyrody - te które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych″.

 Uroczystość nadania tego tytułu odbyła się 21 lipca w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Joanna Jarosik jest biologiem, absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG (specjalizacja: biologia środowiskowa – ekologia zwierząt), od niedawna pracuje w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jako inspektor wojewódzki ds. ochrony przyrody. Wcześniej była Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, kierowała Oddziałem Przyrody i Leśnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, pracowała jako inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Zadrzewień i Ochrony Przyrody w Gdańsku oraz w miejscowym zarządzie Wojewódzkim Ligi Ochrony Przyrody.

"Już na studiach działałam w Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów. Brałam udział w badaniach awifauny Zatoki Puckiej, Półwyspu Helskiego, Jeziora Żarnowieckiego oraz Pojezierza Kaszubskiego. W ramach tzw. Akcji Bałtyckiej obserwowałam wędrówki ptaków; współpracowałam ze Stacją Ornitologiczną (obecnie Zakładem Ornitologii) PAN w Gdańsku" – tak Joanna Jarosik wspomina początki swojej kariery.

"Później zamiast badać przyrodę, zaczęłam ją aktywnie chronić i robię to niemal bez przerwy już od ponad 20 lat. Może stąd to wyróżnienie?" - zastanawia się.

Tegoroczną nagrodę - już dwunastą - przyznano za całokształt działań i wysiłków laureatki na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a szczególnie "za niezłomną postawę obrońcy środowiska na konfliktowym styku interesów nadmorskiej przyrody i rozwijającej się (często szkodliwej dla środowiska) branży turystycznej" – podkreśla komisja konkursowa.

* * *

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest ogólnopolską organizacją, powstałą w 1990 roku, która należy do sieci Native Forest Network, Taiga Rescue Network oraz The International Wolf Federation. Współpracuje z wieloma organizacjami (zrzeszonymi m. in. w Porozumieniu na rzecz Dzikiej Przyrody) oraz grupami obywatelskimi występującymi w obronie przyrody. Zgodnie ze statutem, celami działalności Pracowni jest: „zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego, pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska oraz szeroko pojmowana proekologiczna działalność edukacyjna″.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Michał Henzler

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek