Natarcie mutantów


Natarcie mutantów: artykuł nr 1836

2006-01-22 04:12:33 Biotechnologia

Serwis naukowcy Cordis pisze, że jedynie pięć europejskich krajów przyczyniło się do zwiększenia światowych upraw roślin transgenicznych o aż 22 miliony akrów.
- "Od czasu pierwszego wprowadzenia roślin transgenicznych na rynek w 1996 r. światowy areał tych upraw zwiększył się ponad pięćdziesięciokrotnie, z 4,2 miliona akrów do 222 milionów akrów w 21 krajach w 2005 r." - stwierdzają autorzy raportu.

Obecnie liczba rolników prowadzących uprawy transgeniczne wynosi ogółem 8,5 miliona. Jedynie Hiszpania, Niemcy, Francja, Portugalia i Czechy w 2005 r. przyczyniły się do zwiększenia światowych upraw zmodyfikowanych roślin o 22 miliony akrów.

W 2005 r. po raz pierwszy w Republice Czeskiej zasiano odmianę kukurydzy Bt, podczas gdy we Francji i w Portugalii podjęto na nowo uprawę kukurydzy transgenicznej. Dr James, przewodniczący i założyciel organizacji ISAAA uważa, że te dane "mogą sygnalizować ważną tendencję w UE". Hiszpania jest jedynym krajem UE, który jest w czołówce, jeśli chodzi uprawy modyfikowane genetycznie – w ubiegłym roku zasiano tam co najmniej 125 000 akrów. Do kategorii tej zaliczono tylko jeden kraj spoza UE - Rumunię.

- „Rolnicy od Stanów Zjednoczonych po Iran oraz rolnicy z pięciu krajów UE wykazują zaufanie wobec upraw transgenicznych, co znajduje swój wyraz w bezprecedensowo wysokim wskaźniku wybierania tych upraw” - twierdzi dr James. Według naukowca stały wzrost liczby krajów, w których prowadzi się uprawy transgeniczne świadczy o dużych korzyściach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych kojarzonych z tymi uprawami.

Iran jako pierwszy na świecie podjął uprawę ryżu transgenicznego. Dr James nazywa siebie "ostrożnym optymistą" uważając, że rozwój uprawy roślin transgenicznych, jaki miał miejsce w pierwszej dekadzie ich komercjalizacji, będzie kontynuowany i zwiększy się istotnie w drugiej dekadzie. ”Oczekuje się, że liczba krajów i rolników prowadzących uprawy transgeniczne będzie rosnąć, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz dostępne staną się dane o nakładach i wynikach drugiej generacji” - powiedział.

Innym potencjalny czynnikiem niepokojącego wzrostu upraw jest podjęcie przez Chiny uprawy ryżu transgenicznego, wprowadzenie transgenicznej żywności i transgenicznych produktów paszowych o większej wartości odżywczej oraz wprowadzenie nowatorskich upraw transgenicznych w celu bardziej zrównoważonej i przystępnej cenowo produkcji paliw otrzymywanych z roślin transgenicznych.

Studium opracowała organizacja International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), której dążeniem jest popularyzacja upraw transgenicznych wśród rolników w krajach rozwijających się, co jej zdaniem powinno pomóc w ograniczaniu ubóstwa.

Źródło: OAI

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii