Porozumienie w sprawie ochrony lasów fińskich


Porozumienie w sprawie ochrony lasów fińskich: artykuł nr 2002

2006-02-24 09:47:29 Leśnictwo

Zakończył się trwający od 10 lat konflikt między zarządem lasów państwowych Finlandii i organizacjami ekologicznymi. Zasady użytkowania i ochrony lasów państwowych opracowane i krytykowane od 1996 roku zostały uzupełnione o szereg nowych zapisów. W efekcie porozumienia w obrębie niektórych obszarów leśnych już teraz wyznaczono w sumie 55 tysięcy hektarów wyłączonych z jakiegokolwiek użytkowania leśnego.

Powierzchnie te chronią fragmenty starodrzewów, lasów wyróżniających się bioróżnorodnością i obecnością gatunków zagrożonych. W lasach nadal użytkowanych przez leśników zrewidowane i uzupełnione zostaną zasady chroniące walory przyrodnicze.

Źródło: Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa