IV edycja konkursu fotograficznego Grzyby naszą pasją


IV edycja konkursu fotograficznego Grzyby naszą pasją: artykuł nr 6001

2008-11-29 15:45:17 Mikologia

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Grzyby naszą pasją. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Darz Grzyb. Konkurs trwa od 1 grudnia 2008 do 31 marca 2009. Pięcioosobowa komisja konkursowa będzie wyłoniona spośród członków Stowarzyszenia Darz Grzyb. Skład komisji będzie ogłoszony nie później niż 28 lutego 2009. Wyniki konkursu będą ogłoszone 31 marca 2009. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 28 lutego 2009.

Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu, za wyjątkiem członków Stowarzyszenia Darz Grzyb może być każda osoba, która nadeśle zdjęcia z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Nadsyłanie zdjęć

Zdjęcia należy nadsyłać w terminie 1 grudnia 2008 - 28 lutego 2009, na adres: konkurs.fotograficzny@gmail.com. Na zdjęciu nie może być podpisu, ani żadnego oznaczenia umożliwiającego rozpoznanie autora. Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu, jest umieszczenie w e-mailu zgłoszeniowym następujących danych:

- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- zgoda na publikację zdjęć na stronach internetowych www.NaGrzyby.pl i www.darzgrzyb.pl oraz na wykorzystanie ich w celach edukacyjnych

Każdy uczestnik może przysłać nie więcej niż 5 zdjęć w każdej z kategorii tematycznych:

1. Świat grzybów (różnorodność i piękno świata grzybów)
2. Na grzybobraniu (zdjęcia reporterskie z grzybobrań)
3. Grzyby chronione (zdjęcia grzybów będących pod ochroną w Polsce)
4. Grzyby czerwonej listy

Wyjątkowo do kategorii Grzyby chronione i Grzyby czerwonej listy można zgłosić więcej zdjęć pod warunkiem, że każde będzie przedstawiało inny gatunek.

Nie wolno zgłaszać zdjęć, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.

Nadsyłane zdjęcia powinny mieć oryginalne rozmiary i możliwie dobrą jakość. Wysoka rozdzielczość konieczna jest przy późniejszym wykorzystaniu wyróżnionych zdjęć do wystaw fotograficznych. Zdjęcia cyfrowe i skanowane powinny być zapisane jako obraz jpg.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów. W każdej z kategorii nagrodzone zostaną 3 najlepsze zdjęcia. Zdjęcia wyróżnione będą prezentowane na wystawach fotograficznych organizowanych przez Stowarzyszenie Darz Grzyb.

Inne postanowienia

Obok nagród konkursowych, przewidziana jest nagroda publiczności. Wszystkie zdjęcia konkursowe będą zamieszczone w galerii na stronie www.nagrzyby.pl. Użytkownicy wytypują zdjęcia, które będą poddane głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów odbędzie się dodatkowe głosowanie (dogrywka).

Do nagrody publiczności swoje zdjęcia przedstawiać mogą także członkowie Stowarzyszenia Darz Grzyb, na zasadach obowiązujących w konkursie. W polu temat w e-mailu zgłoszeniowym należy wpisać nagroda publiczności.

Każdy może ufundować nagrodę i uhonorować wybrane przez siebie zdjęcie. Aby informacja o takim wyróżnieniu znalazła się na stronie należy przesłać e-mailem uzasadnienie wyboru. Nagroda będzie dostarczona autorowi wyróżnionego zdjęcia za pośrednictwem Stowarzyszenia Darz Grzyb.


Szczegółowe informacje na stronie: nagrzyby.pl oraz darzgrzyb.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z mikologii