Wielkie sadzenie


Wielkie sadzenie: artykuł nr 2247

2006-04-07 19:08:27 Leśnictwo

We wszystkich jednostkach Lasów Państwowych rusza praca przy odnowieniach i zalesieniach. Długa zima spowodowała, przesunięcie rozpoczęcia prac zalesieniowych. Grunt w niektórych szkółkach leśnych wciąż jest zmarznięty, jednak w większości można już przygotowywać młode drzewka do sadzenia. W tym roku leśnicy planują zalesić i odnowić ponad 55 tysięcy hektarów, w tym samych zalesień (z reguły nieużytków i innych gruntów skierowanych do zalesienia m.in. w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości”) około 4 400 ha.

Źródło: Lasy Państwowe

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa