Ministerstwo Środowiska naraża Polskę na kary finansowe i obcięcie funduszy unij


Ministerstwo Środowiska naraża Polskę na kary finansowe i obcięcie funduszy unij: artykuł nr 2460

2006-05-10 14:19:02 Ekologia

Ministerstwo Środowiska naraża nasz kraj na kary finansowe i obcięcie funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje związane z ochroną środowiska - ostrzega WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna. Komisja Europejska stawia sprawę jasno - jeśli Polski rząd nie zrewiduje swojej propozycji sieci Natura 2000, Polska zapłaci karę, a żadna inwestycja nie będzie dofinansowana ze środków unijnych. Powstanie sieci Natura 2000 miało zagwarantować spójną formę ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terytorium UE. Jak dotąd nasz kraj ociąga się z utworzeniem pełnej sieci Natura 2000 w Polsce.

Po wejściu do Wspólnoty, w maju 2004 roku Rząd polski zgłosił swoją propozycję sieci Natura 2000. Była to jednak lista niezwykle skąpa. Znalazło się na niej zaledwie 3 procent siedlisk, które winny być chronione siecią Natura 2000. Po zapoznaniu się z propozycją Polski, Komisja Europejska poleciła uzupełnić tę listę. A Rząd polski do dziś nie wywiązał się ze swoich zobowiązań akcesyjnych.

Co więcej, lista obszarów, nad którą obecnie pracuje Rząd w celu uzupełnienia poprzedniej propozycji, zawiera wciąż bardzo poważne luki. W toku prac zostały z niej wykreślone wszystkie obszary, na których w przyszłości planuje się realizację dużych inwestycji ingerujących w środowisko naturalne. Najbardziej spektakularne przykłady to: 4 obszary doliny Dolnej Wisły, gdzie planowana jest budowa stopnia wodnego w Nieszawie, obszary puszcz Knyszyńskiej i Augustowskiej, gdzie planowana jest droga ekspresowa S-8, czy też obszar Łęgi Odrzańskie, gdzie planuje się budowę stopnia i zapory w Malczycach.

Więcej na stronach WWF Polska www.wwf.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii