22 maja Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej


22 maja Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej: artykuł nr 2555

2006-05-23 00:49:40 Prasa

Ochrona bioróżnorodności obszarów suchych to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej, przypadającego 22 maja - informuje biuro prasowe ministerstwa środowiska. Obchody są związane z Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia.

Głównym celem obchodów jest podniesienie społecznej świadomości o ryzyku płynącym z rozprzestrzeniania się obszarów pustynnych oraz zwrócenie uwagi na ochronę różnorodności biologicznej pustyń.

Co roku straty spowodowane suszami oraz poszerzaniem się terenów pustynnych szacowane są na 42 miliardy USD. Obszary suche stanowią ok. 40 proc. powierzchni kuli ziemskiej, z czego ok. 10-20 proc. nie nadaje się do użytku.

Na proces pustynnienia narażona jest m.in. Afryka. Aż 2/3 jej powierzchni stanowią pustynie bądź suche gleby. Blisko 3/4 wysuszonych terenów rolniczych uległo degradacji. Problem pustynnienia dotyczy również Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Data Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej upamiętnia dzień, w którym w 1992 roku w Nairobi przyjęto tekst Konwencji o różnorodności biologicznej. Polska podpisała Konwencję podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku, natomiast ratyfikowała w roku 1996.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy