Estrogen regulatorem zachowań seksualnych


Estrogen regulatorem zachowań seksualnych: artykuł nr 2871

2006-07-05 01:51:29 Prasa

Sonoko Ogawa i współpracownicy z Laboratorium Neurobiologicznego w Nowym Jorku wykazali, że estrogen pełni kluczową rolę w kontrolowaniu zachowań seksualnych samic myszy. Wyniki pracy opublikowano w najnowszym numerze czasopisma "PNAS".

Estrogen wywołuje wiele ważnych odpowiedzi biochemicznych w mózgu, jego oddziaływanie z receptorami alfa (ER alfa) ma wpływ na zachowania reprodukcyjne samic. W dotychczasowych badaniach tego zjawiska wykorzystywano genetycznie modyfikowane myszy, które miały zablokowane receptory alfa w całym organizmie.

Więcej na stronach Onetu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z prasy