Zaśmiecona Polska może być ukarana przez Unię


Zaśmiecona Polska może być ukarana przez Unię: artykuł nr 2710

2006-06-11 14:34:51 Ekologia

Polska nie wywiąże się z przedakcesyjnych zobowiązań dotyczących odpadów - alarmują eksperci. Grożą nam za to horrendalne kary i strata funduszy strukturalnych. Zgodnie z unijnymi dyrektywami Polska powinna w 2007 roku poddawać odzyskowi 50 proc. odpadów wtórnych. W skład odzysku wchodzi m.in. recykling i spalanie – wszystko to, co nie ogranicza się do wyrzucenia odpadów na wysypisko. - Tego poziomu na pewno nie osiągniemy, zabraknie nam kilkanaście procent – alarmuje Tomasz Cegiełka, prezes zarządu Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku SA.

Czym to się może skończyć? Nałożeniem na Polskę kar. – Komisja Europejska nie ma swojego taryfikatora. Kary nakłada indywidualnie – twierdzi Cegiełka. – Np. Grecja za każdy dzień zwłoki w dostosowaniu jednego z wysypisk w Atenach do unijnych wymogów płaciła kiedyś 20 tysięcy euro. Kwota ta urosła do 4,5 miliona euro. Można się spodziewać, że dzienna kara w przypadku Polski wyniesie nie 20 tys. euro, ale kilkakrotnie więcej – mówi.

Całość

Życie Warszawy

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii