Akcja CHOINKA


Akcja CHOINKA: artykuł nr 5282

2007-12-17 04:42:08 Leśnictwo

Rozpoczęła się akcja Choinka. W dniach 10-24.12. 2007 roku na terenie wszystkich 16 Nadleśnictw będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie podejmowane są działania mające na celu ochronę lasów przed kradzieżami drzewek.

W ramach akcji oprócz funkcjonariuszy Posterunków Straży Leśnej cała terenowa Służba Leśna będzie prowadzić działania polegające na obserwacji drzewostanów, szczególnie jodłowych, organizowaniu zasadzek w miejscach szczególnie zagrożonych kradzieżami i szkodnictwem oraz kontrolowaniu największych placów targowych w Małopolsce. Działania mają służyć zminimalizowaniu ewentualnego nielegalnego obrotu świerkiem, sosną i jodłą pospolitą.

Na terenie Województwa Małopolskiego obowiązuje rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na terenie Województwa Małopolskiego okresowej ochrony jodły pospolitej (Abies alba). Stałe patrole (mieszane) i obserwacje prowadzą: Straż Leśna, Państwowa Straż Łowicka, Państwowa Straż Rybacka, Straż Graniczna, GOPR, TOPR. Wzmożone kontrole na placach targowych będą prowadzone wspólnie z Policją i Strażą Miejską. Osoby zainteresowane współpracą informacyjną w tej sprawie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602 375 160.

Zdzisława Kot-Malinowska
Rzecznik prasowy RDLP w Krakowie
tel. 602 375 160

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa