Festyn Rodzinny pod hasłem "Przyroda dla nas, my dla przyrody"


Festyn Rodzinny pod hasłem "Przyroda dla nas, my dla przyrody": artykuł nr 278

2005-01-22 18:14:55 Szkoła

Przedstawione działania są wynikiem prac proekologicznych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Wychowanie ekologiczne zaowocowało cyklicznymi zajęciami, systematycznym podejmowaniem tematyki ekologicznej na wielu lekcjach, wycieczkach i zajęciach pozalekcyjnych. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy środowiska stało się bardzo ważnym elementem pracy dydaktyczno wychowawczej. Działania prowadzono w szkole przez cały rok, a efekty pracy i jej podsumowanie nastąpiło w dniu 1.VI na festynie rodzinnym.

Cele ogólne projektu:

 • ukazanie wpływu człowieka na różne elementy środowiska,
 • kształtowanie właściwego stylu życia, promocja zdrowia, zrozumienie i docenienie zależności człowieka od środowiska i wpływu przyrody na zdrowie człowieka,
 • kształcenie umiejętności zaprojektowania, wykonania obserwacji i doświadczeń oraz zinterpretowania uzyskanych wyników,
 • dążenie do zainteresowania problematyką ochrony środowiska nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, rodziców, władz lokalnych,
 • kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Cele szczegółowe projektu:
    
Uczeń potrafi:

 • dokonywać obserwacji
 • sporządzać dokumentację
 • ocenić czynniki środowiska
 • samodzielnie zdobywać informacje na dany temat
 • pracować w zespole
 • zdobywać wiadomości o regionie i jego mieszkańcach
 • przedstawiać różnorodnymi technikami krajobraz
 • wyrażać nastroje przeżyć i emocji inspirowanych bliskimi kontaktami z przyrodą
 • promować działania korzystnie zmieniające stan środowiska
 • rozwiązywać problemy w sposób twórczy

Problematyka związana z edukacją ekologiczną jest ważną i integralna częścią nauczania na wszystkich poziomach. Najważniejszymi zadaniami są te, które mają uświadomić dzieciom, że to one będą w niedalekiej przyszłości decydować o losie naszej planety.
 
         Myślę, że przedstawione poniżej propzycje działań proekologicznych prowadzonych w naszej szkole możliwe są do wykorzystania na wszystkich etapach nauczania. Pozwalają ukształtować wśród uczniów określone postawy łącząc element zabawy i nauki. Przygotują uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, wdrożą ich do podejmowania decyzji w różnych sytuacjach, w jakich mogą się znaleźć w swoim przyszłym życiu.

Czas realizacji: od IX do VI
Forma pracy: indywidualna i grupowa
 
Czas i sposób prezentacji:
Prezentacja odbędzie się 1.VI. podczas festynu rodzinnego.
 
Tematyka i sposób realizacji:
 
IX

 • Akcja "Sprzątanie świata"
  -         klasy IV – VI sprzątają tereny parków miejskich
  -         klasy I – III sprzątają teren wokół szkoły
 • Konkurs plastyczny uczniów klas I – III "Jak pokonać problem naszych śmieci"
 • Konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI "Aby Ziemia – dom wszystkich ludzi – stała się naszym domem"
 • Ogłoszenie konkursu "Zielona klasa"

X

 • Zbiórka kasztanów i żołędzi przeznaczonych dla zwierząt leśnych
 • Spotkanie z nadleśniczym, wykład na temat "Znaczenie drzew w biosferze"
 • Warsztaty dla członków koła przyrodniczego i ekologicznego "Od nasionka do drzewa"

XI 

 • Zbiórka karmy dla bezdomnych psów, spotkanie z przedstawicielami schroniska dla psów

XII

 • Pomagamy naszym ptakom przetrwać zimę:
  -         spotkanie z przedstawicielem OTOP – u na temat "Czy ptaki potrzebują naszej pomocy"

II   Dbamy o nasze zdrowie

 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu

III

 • Prowadzimy obserwacje naszego środowiska – badamy stan zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby najbliższej okolicy. Wykonanie dokumentacji i jej prezentacja w czasie festynu przez członków koła przyrodniczego i ekologicznego

IV
    Dzień Ziemi

 • Udział w sadzeniu lasu
 • Zbiórka surowców wtórnych (makulatura, butelki, baterie)
 • Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Marsjanie nie zagrażają Ziemi – Ziemi zagraża człowiek"

V
   Międzynarodowy konkurs pod hasłem "Tylko jedna Ziemia"

 • Klasowe wycieczki po najbliższej okolicy

VI
    

Festyn

 1. Dekoracja szkoły elementami związanymi z hasłami festynu
 2. Identyfikator dla każdego uczestnika festynu "Zielona Żabka"
 3. Prezentacja osiągnięć i ogłoszenie wyników konkursów
 4. Wystawy:
  -         "Marsjanie nie zagrażają Ziemi – Ziemi zagraża człowiek"
  -         "Nasi milusińscy” – prezentacja swoich zwierząt
 5. Pokaz mody ekologicznej z prezentacją zachowań proekologicznych i          promocji zdrowego stylu życia
 6. Kiermasz książek pod hasłem "Ekologia w literaturze"
 7. Prezentacja piosenki ekologicznej
 8. Prezentacja danych dotyczących stanu naszego środowiska w postaci diagramów
 9. Sto pytań do przedstawicieli władz miasta "Czy nasze miasto jest przyjazne dla środowiska?"
 10. Gry i zabawy sportowe
 11. Stoisko z wyrobami z wikliny
 12. Bufet sałatkowy
 13. Stoisko z sokami, owocami, deserami
 14. Kiermasz kwiatów doniczkowych
   

Ewaluacja

Po zakończeniu festynu przeprowadzono wśród losowo wybranych uczniów, nauczycieli, rodziców i przybyłych gości ankietę.

Wnioski:

 • projekt realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony środowiska szkolnego jak i lokalnego
 • uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich pracach
                           

Opracowała dla Portalu Przyrodnik:
Maria Baranowska
koordynator edukacji ekologicznej
w SP nr 5
w Ostrowie Wlkp.   

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół