Salon Maturzystów Perspektywy 2007


Salon Maturzystów Perspektywy 2007: artykuł nr 4993

2007-09-11 18:11:43 Szkoła

Z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w drugiej połowie września br. w dwunastu ośrodkach akademickich odbędą się Salony Maturzystów Perspektywy 2007. Ich podstawowym celem jest przekazanie uczniom klas maturalnych rzetelnych i kompleksowych informacji na temat egzaminu maturalnego w roku 2008 oraz zasad rekrutacji na rok akademicki 2008/2009. Zgodnie z prawem oświatowym, przyszłoroczni maturzyści muszą do końca września 2007 r. złożyć wstępne deklaracje na temat przedmiotów zdawanych na maturze i ich poziomu.

Do końca września br. przyszłoroczni maturzyści muszą wstępnie zadeklarować, jakie przedmioty i na jakim poziomie będą zdawać na maturze 2008. Dlatego - w trosce o zapewnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom jak najpełniejszej informacji o zasadach egzaminu maturalnego 2008, jak i o ofercie studiów i zasadach rekrutacji na rok akademicki 2008/09, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wystąpiły wspólnie z inicjatywą ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Salon Maturzystów Perspektywy 2007", która we wrześniu br. zostanie przeprowadzona w największych polskich miastach odpowiednich dla siedzib okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ideę tę poparły regionalne konferencje rektorów. Dla inicjatorów tego przedsięwzięcia jest wielkim zaszczytem, że szefowie regionalnych konferencji wyrazili zgodę na przyjęcie funkcji przewodniczących Regionalnych Komitetów Honorowych.

W skład Regionalnych Komitetów Honorowych poszczególnych salonów wchodzą także wojewodowie, marszałkowie województw, prezydenci miast oraz kuratorzy oświaty. Znakomicie ułatwi to promocję tego przedsięwzięcia i dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ogólnopolski patronat honorowy nad kampanią informacyjną objęli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Roman Giertych - wicepremier, minister edukacji narodowej.

"Salon Maturzystów Perspektywy 2007" przeprowadzony zostanie w drugiej połowie września 2007 w dwunastu największych ośrodkach akademickich w kraju, na terenie uczelni, które mają najbardziej sprzyjające temu celowi obiekty. W ramach Salonów, oprócz ekspozycji uczelni, odbędzie się wiele seminariów, prezentacji i debat, w tym cykle spotkań pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych z dyrektorami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych oraz z maturzystami i ich rodzicami.

Na podstawie doświadczeń ze zorganizowanego w ubiegłym roku pilotażowo Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2006, organizatorzy przewidują, że w dwunastu Salonach 2007 weźmie udział ponad 40 procent ogółu uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych - czyli minimum 175 tysięcy maturzystów.


Kalendarium Salonu Maturzystów 2007


Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2007
11 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Łódzkiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Łódź, Politechnika Łódzka, Gmach Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywieniu, ul. Stefanowskiego 4/10

Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2007
12 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Poznańskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Poznań, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2

Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

14 września, godz. 12.15
Uroczyste otwarcie Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Warszawa, Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1

Opolski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

17 września, godz. 10.00
Uroczyste otwarcie Opolskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Opole, dziedziniec Budynku Rektoratu Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11

Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2007

17 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Białystok, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 D

Krakowski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

18 września, godz. 11.00
Uroczyste otwarcie Krakowskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Kraków, Aula Gmachu Głównego Akademii Górniczo-Hutniczej, Al. Mickiewicza 30

Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2007

19 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Gdańskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6

Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

20 września, godz. 11.00
Uroczyste otwarcie Śląskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 B,

Szczeciński Salon Maturzystów Perspektywy 2007
25 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Szczecińskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007 Szczecin, Aula Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Rybacka 1

Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2007
25 września, godz. 11.00
Uroczyste otwarcie Lubelskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007 Lublin, Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, ul. Akademicka 15

Wrocławski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

26 września, godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Wrocławskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007 Wrocław, Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej, wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Perspektywy 2007

27 września, godz. 10.00
Uroczyste otwarcie Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2007 Toruń, Aula Główna UMK, ul. Gagarina 11

Więcej informacji na stronie: www.salonmaturzystow.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół