Młode żółwie błotne wyklują się wcześniej


Młode żółwie błotne wyklują się wcześniej: artykuł nr 3031

2006-07-27 15:09:29 Zoologia

W tym roku na terenie w dolinie Ilanki, jednego z najcenniejszych miejsc lęgowych żółwi błotnych w zachodniej Polsce, młode żółwie przyjdą na świat znacznie wcześniej niż zwykle - wynika z obserwacji przyrodników. Stanie się tak za sprawą panujących upałów. "W temperaturze 24 stopni w gnieździe młode kluły się po około 90 dniach. W temperaturach obecnie panujących nastąpi to już po 55-60 dniach, czyli lada dzień" - mówi dr. Bartosz Najbar z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 1999 roku do połowy lipca 2006 roku w dolinie Ilanki, znajdującego się w nadleśnictwie Rzepin (Lubuskie), oznakowano 68 żółwi. Program ochrony żółwi błotnych jest prowadzony przez zielonogórskiego naukowwca oraz leśników z nadleśnictwa w Rzepinie od kilku lat.

Obecnie temperatura powierzchni piasku do głębokości około 3 cm dochodzi do ponad 65 stopni C. W tej sytuacji istniej prawdopodobieństwo, że górne warstwy jaj zostaną zniszczone tak wysoką temperaturą.

Dodał, że ostatni sezon badań tych gadów w dolinie Ilanki dostarczył wielu ciekawych informacji na temat biologii i ekologii tego gatunku.

"Udowodniliśmy, że renaturyzacja lęgowiska - wycięcie drzew z miejsca, gdzie przed kilkoma laty żółwie składały jaja - umożliwia powrót żółwi na to samo stanowisko i ponowne zakładanie na nim gniazda" - informuje naukowiec.

Po renaturyzacji lęgowiska na potrzeby żółwi, dokonanej z Nadleśnictwem Rzepin, jest tam sześć gniazd. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, planowane jest przeniesienie części młodych do hodowli zamkniętej.

"Hodowla jest metodą sprawdzoną. Rokrocznie obserwujemy młode, które wypuściliśmy przed kilkoma laty" - dodaje Najbar. Podczas tegorocznych badań założono żółwiom nadajniki. "Wiemy, jak i którędy migrują oznakowane w ten sposób osobniki" - wyjaśnia.

Występujący w Polsce gatunek żółwia błotnego osiąga wagę do 1 kg, przy długości pancerza do 26 cm. Zwierzęta te mają oliwkowe ubarwienie z licznymi żółtymi plamkami i brunatną częścią brzuszną.

Samice osiągają zdolność rozrodczą po 20. roku życia, a samce - w wieku kilkunastu lat. Samica składa do 20 jaj, z których po mniej więcej 90 dniach wylęgają się młode. Od 1935 roku żółwie błotne objęte są w Polsce ochroną gatunkową. W naturze żyją ponad 100 lat; precyzyjne dane nie są znane, bo wiek żółwia bardzo trudno określić.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii