W Polsce jest mniej obszarów chronionych niż w innych państwach UE


W Polsce jest mniej obszarów chronionych niż w innych państwach UE: artykuł nr 3089

2006-08-07 16:57:22 Ekologia

W Polsce jest mniej obszarów objętych unijnym programem ochrony środowiska Natura 2000 niż w innych państwach UE - informuje jeden z rzeczników Komisji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz. Natura 2000 wskazuje obszary, o których mówią dwie unijne dyrektywy: tzw. ptasia i siedliskowa. Pierwsza dotyczy ochrony rzadkich w Europie gatunków ptaków i miejsc ich gniazdowania, druga - nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony siedlisk rzadkich roślin i zwierząt.

Według polskich wyliczeń, obszary objęte ochroną z racji dyrektywy siedliskowej w Polsce to 4,2 proc. powierzchni, a obszary ochrony ptaków - 7,8 proc. powierzchni.

Tymczasem, jak mówi Dowgielewicz, dane Komisji wskazują, że ochrona obejmuje w sumie 9 proc. powierzchni naszego kraju.

"Dane te zostały dostarczone przez Polskę w momencie akcesji i potem były uzupełniane, jednak te 9 procent cały czas nie odpowiada Komisji Europejskiej" - wyjaśnia rzecznik. W ocenie Komisji, jest to zdecydowanie za mało i dlatego w kwietniu wszczęła procedurę przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Dowgielewicz informuje, że odpowiedź Warszawy na upomnienie dotarła do KE z miesięcznym opóźnieniem - 10 lipca.

W poniedziałek PAP nie udało się uzyskać informacji w sprawie obszarów chronionych z resortu środowiska.

Dowgielewicz dodaje, że np. Wielka Brytania chroni ze względu na ochronę ptaków 5,8 proc. swojego terytorium, Słowenia - 31 proc., a Hiszpania - 18 proc. Jeśli chodzi o dyrektywę siedliskową, to w Wielkiej Brytanii chronione jest 5,8 proc. powierzchni kraju, w Holandii - 8,5 proc, a w Hiszpanii - 22,5 proc.

Rzecznik podkreśla, że objęcie siecią Natura 2000 nie oznacza, że na danym terenie nie można prowadzić inwestycji. Jako przykład podaje linię kolejową Warszawa-Gdynia i autostradę A-2. Mimo, że obie inwestycje obejmują tereny chronione, to Unia je dofinansowuje. Warunkiem jest jednak zabezpieczenie środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem inwestycji.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii