Zielone światło dla autostrady A4


Zielone światło dla autostrady A4: artykuł nr 5383

2008-02-04 00:36:08 Ekologia

Ministerstwo Środowiska nie widzi przeszkód, by budowa autostrady A-4 na odcinku: węzeł Szarów - węzeł Krzyż mogła się rozpocząć i w przyszłym tygodniu przekaże dokumenty wojewodzie małopolskiemu.

Problem powstał w grudniu ubiegłego roku, gdy okazało się, że przebiegająca w pobliżu planowanej autostrady magistrala kolejowa E30 będzie na trasie Kraków-Tarnów- Rzeszów- Przemyśl- Medyka modernizowana i ze względu na kumulowanie się efektu oddziaływania obu inwestycji na środowisko niezbędne są wspólne rozwiązania. W kilku miejscach linia kolejowa i A-4 przebiegają bowiem tak blisko siebie, że trzeba wspólnie zaprojektować przejścia dla zwierząt, by zapobiec ich kolizji z pociągami i pojazdami drogowymi.

Udało się. W poniedziałek, 28 stycznia, na spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe z ministrem Maciejem Trzeciakiem, Głównym Konserwatorem Przyrody, przedstawiono stosowny projekt, uwzględniający stawiane wymagania. Na szlakach migracyjnych powstaną dwa duże przejścia, mające po 80 m szerokości, pozwalające zwierzętom bezpiecznie przechodzić nad autostradą i torami. Jak podkreślił minister Trzeciak, porozumienie między inwestorami jest wzorcowym przykładem umiejętności rozwiązywania sporów i chciałby w takich spotkaniach uczestniczyć jak najczęściej.

Po otrzymaniu dokumentów z Ministerstwa Środowiska wojewoda małopolski będzie mógł wydać tzw. decyzję środowiskową.

Rzecznik Ministra Środowiska
Elżbieta Strucka

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii