Ekotrasy na wiosnę


Ekotrasy na wiosnę: artykuł nr 6704

2010-03-26 00:30:04 Ekologia

Zapraszamy do realizacji własnych pomysłów na trasy po regionie - uczniów i nauczycieli z całej Polski. Ekotrasy to wytyczone ścieżki prezentujące lokalne zasoby przyrodnicze, eksponujące miejsca, z których można czerpać wiedzę o regionie. Trasy uwzględniają też obiekty ważne z punku widzenia funkcjonowania wspólnoty lokalnej.Ekotrasy, jako projekt realizowany przez uczniów ma nauczyć ich dostrzegać elementy przyrodnicze i historyczne otoczenia, w którym żyją, zdobywać wiedzę o nich i przekazywać ją innym.

Przez podniesienie świadomości wartości miejsc projekt ma powodować wzmocnienie działań ważnych ze względu na ich ochronę. Działania w ramach projektów ekotras wpisują się w podstawę programową szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych szczególnie na takich przedmiotach jak geografia, biologia czy WOS.

Nabór do projektu trwa do 25 kwietnia 2010 r.

By zgłosić swój udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ceo.org.pl/aktywni lub przesłać e-mail na adres: aktywni@ceo.org.pl.

Więcej informacji - koordynator programu Nina Gałuszka 022/ 622 32 39 wew. 109 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii