MNiSW: Ewaluacja projektów z listy indykatywnej


MNiSW: Ewaluacja projektów z listy indykatywnej: artykuł nr 5332

2008-01-16 12:59:37 Ciekawostki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zdecydowało o utworzeniu zespołu ekspertów, którzy do końca stycznia dokonają ewaluacji projektów z listy indykatywnej (głównej, rezerwowej oraz 4 projektów usuniętych z listy indykatywnej przez poprzednie kierownictwo resortu nauki) pod kątem zgodności ze szczegółowymi kryteriami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opinia zespołu będzie podstawą do decyzji, które projekty na liście pozostaną.

Taką informację prof. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz dr hab. inż. Janusz Mikuła – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przekazali dziś uczestnikom spotkania z przedstawicielami beneficjentów z listy indykatywnej PO I i Ś.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek